Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 04.08.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2016
  • Arealforbruk: 3 500 m2

Arkitektens beskrivelse

Romsdalsmuseet er blitt en arkitektonisk attraksjon og et verdsatt landemerke som formidler historien og identiteten til hele regionen. En intensjon i prosjektet var å la bygningen signalisere sin betydning og funksjon gjennom det arkitektoniske utrykket og bruken av lokale materialer. Utformingen av bygget henviser til den omkringliggende byen og dets morfologi.

Designet av museet tar utgangspunkt i rasjonalitet og bærekraftighet. I motsetning til den karakteristiske geometrien av taket, er planløsningen særdeles enkel med klar sirkulasjon og fleksibel bruk av rommene. Områdene tilgjengelig for publikum, som utstillinger, auditorium og bibliotek, er klart avgrenset fra administrative funksjoner både i første og andre etasje. Museet huser ikke bare utstillinger om norsk tradisjon og kultur, men gir en scene til konserter, seminarer og forelesninger på daglig basis.

Furu er hovedmaterialet i museumsbygget. Yttervegger og tak er konstruert av massivtre i kombinasjon med limtre søyler og dragere. Varierte vindusåpninger i fasaden filtrerer dagslyset inn i museet og skaper gode rom med graderinger og nyanser av lys. Romsdalsmuseet er et godt eksempel på strategisk bruk av lavteknologiske løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Bygget viser utstrakt kunnskap om bruk av norsk treteknologi og fungerer som et knutepunkt for kulturell utvikling i regionen. 

Den arkitektoniske formen bringer sammen en regions folkekultur og stedets karakteristiske landskapskvaliteter i en større komposisjon. Mangfoldet av tilbud og aktiviteter sikrer et bredt publikum, der museet blir et levende senter for utforskning av regionens historie, nåtid og fremtid.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 3 500 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Per Amdams veg 4, 6413 Molde
Kommune: Molde
Prosjektperiode: 2007 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Museum

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stiftelsen Romsdalsmuseet
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Norconsult AS (RIBfy) | Firefly AS (RIBr) | Rambøll AS (RIA)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.