Rapport
Scandic Oslo Airport

Nytt hotell med rom for alle
På Gardermoen har hotellkjeden Scandic bygget et nytt hotell med fullt fokus på universell utforming. Hotellet er en pilot i hotellets forretningsstrategi om at alle gjester skal kunne være gjester uavhengig av allergi eller funksjonsnedsettelse.
Foto: Norsk designråd, Innovasjonsprisen 2011
Prosjektopplysninger
Adresse: Ravinevegen 15 2060 Gardermoen
Lokalisering: Gardermoen
Kommune: Ullensaker
Ferdigstilt: 2010
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Hotell, Messer / konferansesenter
Byggherre: Scandic Oslo Airport | Ranheimsveien eiendom, Utstillingsplassen Eiendom AS, Larshus AS
Arkitekt: Narud-Stokke-Wiig sivilarkitekter asTupelo a+d
Interiørarkitekt: Arkitektarna Krook & Tjäder A
Prosjektbeskrivelse

Hotellet er tidligere i år kåret til kategorivinner innen fagområde møbel og interiør i Innovasjonsprisen for universell utforming. 17. november (2011) vant prosjektet også hovedprisen i Norges første nasjonale pris for universell utforming.

I Innovasjonsprisens jurykjennelse omtales Scandic Oslo Airport som et hotell som setter en ny standard ved måten de har integrert universell utforming på. Her har man, som den eneste hotellkjeden i dag, tatt hensynet til alle brukergrupper inn i forretningsstrategien...Utformingen stigmatiserer ingen, og bygget fremstår imøtekommende og flott. Her blir alle gjester tatt godt i mot og inkludert, alle er likestilte og kan delta på lik linje i alle sammenhenger.

Nøkkeltall

ENERGI

Miljøtiltak

Universell utforming

luftkvalitet / utstyr og bygningsdeler / lydforhold / fremkommelighet / orienterbarhet / overflater

Inneklima
God ventilasjon, røykfritt inngangsparti, allergivennlig beplantning og allergimerket buffét gjør at fellesareal og tilnærmet alle overnattingsrom er viktige tiltak for godt inneklima. Det er valgt møbler som har lav avgassing, tekstiler som er øko-texsertifisert og det valgt overflatebehandling (maling, sparkel, lim) som har liten kjemisk avgassing. Konferansesal, restaurant, møterom og overnattingsrom er tepperfrie, uten at dette går på bekostning av akustikken. Løsningene legger til rette for enkel og god rengjøring med minst mulig og parfymefri rengjøringsmiddel. Dette er en fordel både for gjester og renholdere. Av andre titak nevnes matter i inngangsparti, og røykfritt inngangsparti.

Orienterbarhet og akustikk
Hotellet har generelt god belysning og tydelig skilting. Det benyttes alarmer som også er visuelle samt telefon med teleslynge. Ved ankomst ledes gjestene fra gaten inn i resepsjonen via en ledelinje i form av en lyssløyfe.

Fremkommelighet
Alle de 243 rommene har dører med bredde dimensjonert for rullestol. De 25 flotteste rommene er spesielt HC-tilpasset. Her er alt tilgjengelig fra rullestol, belysningen kan betjenes fra høydejusterbare senger og det er mulighet for lading av el-rullestoler.

Prosess

brukermedvirkning

Godt samarbeid og tett dialog mellom byggherre, prosjekternde og ulikre representanter for brukerne (deriblant Norges Astma- og Allergiforbund og Norges Handikapforbund) omtales å ha vært en viktig forutsetning for de helhetlige og integrerte løsningene som er oppnådd på Scandic Oslo Airport.

Publisert
www.norskdesign.no
Kilder
Denne prosjektbeskrivelsen baserer seg på Jurykjennelsen for Scandic Oslo Airport (Norsk Designråd, 30.08.2011), artikkelen "Design i særklasse" (www.norskdesign.no, 12.10.2011) samt foredraget "Scandic Gardermoen - eksempel på et helsevennlig hotell" (fagsjef Britt Ann K. Høiskar, NAAF, Brød & miljø 13/10, 2010)
Arkitekt: Arkitektarna Krook & Tjäder A (IARK), Narud-Stokke-Wiig sivilarkitekter as i samarb.m. Tupelo a+d
Foto: Norsk designråd, Innovasjonsprisen 2011
Korridor med god lyssetting, gode kontraster og tydelig skilting.
Arkitekt: Arkitektarna Krook & Tjäder A (IARK), Narud-Stokke-Wiig sivilarkitekter as i samarb.m. Tupelo a+d
Foto: Norsk designråd, Innovasjonsprisen 2011
Eksempel på romslig hotellrom uten gulvteppe
Arkitekt: Arkitektarna Krook & Tjäder A (IARK), Narud-Stokke-Wiig sivilarkitekter as i samarb.m. Tupelo a+d
Foto: Norsk designråd, Innovasjonsprisen 2011
Konferansesal uten tepper.
Foto: Norsk designråd, Innovasjonsprisen 2011