Sommeravslutning med befaring på "trekanttomta"

  Sist oppdatert 15.06.2017
TAF inviterer til sommeravslutning med befaring på "Trekanttomta" - Bassengbakken 2. Torsdag 22.juni kl 17.00. (Oppmøte på forplassen foran Sabrura restaurant.)

Trekanttomta – Bassengbakken 2

Kontor-, forretnings- og boligbygg på 5 800m2 BRA ved innkjøringa til Nedre Elvehavn i Trondheim. Agraff AS og JST Arkitekter AS vant en innbudt konkurranse i 2009. De har gjennomført regulering av tomta, skisse-, for- og detaljprosjekt, samt oppfølging i byggeperioden. Byggestart var juli 2013, og prosjektet stod ferdig i 2015. 

Prosjektet omfatter en offentlig park over deler av parkeringskjelleren. Dette uterommet gir mulighet for høy utnyttelse på resten av tomta. Bevaringsverdig nabobebyggelse har stilt strenge krav til bade fundamenteringsløsning og arkitektonisk utforming. I prosjektet har en fokusert på å skape et bygg som gir kvaliteter til den tilliggende bybebyggelsen og byrommene. En ville gi prosjektet offentlige uterom som beriker bydelen og tar hensyn til de vernede bygningene, og la bygget gli godt inn i en helhet samtidig som det står frem som et sterkt enkeltobjekt.

Bygget har fleksible tekniske løsninger, effektive planløsninger og er prosjektert for energiklasse B. Bygget spiller på lag med kompliserte omgivelser, og ivaretar siktlinjer, gesimshøyder, proposjoner, og orientering på gateplan.

Etter omvisning prøver vi å få til en samling på Dokkhuset - TAF har bestilt sol og fint vær denne kvelden!   Velkommen! 

 AGRAFF_BASSENGBAKKEN_004-960x640AGRAFF_BASSENGBAKKEN_004-960x640

AGRAFF_BASSENGBAKKEN_005-960x640AGRAFF_BASSENGBAKKEN_005-960x640

AGRAFF_BASSENGBAKKEN_002-960x640AGRAFF_BASSENGBAKKEN_002-960x640