Representanter fra arkitektteamene og kommunen på befaring i Fosnavåg sentrum. Foto: NAL

Startskudd for ny bærekraftig bydel i Fosnavåg

Tekst Iselin Ekman Sist oppdatert 12.03.2015
Stort engasjement på oppstartsseminar for parallelloppdraget i Fosnavåg

11. februar arrangerte Herøy kommune, i samarbeid med Framtidens bygder, oppstartseminar og folkemøte i forbindelse med parallelloppdrag for en ny, bærekraftig bydel i Fosnavåg. Dagen startet med en felles byvandring gjennom sentrum i Fosnavåg der de tre teamene, representanter fra kommunens administrasjon og fylkeskommunen, samt politikere fikk se den aktuelle tomten for parallelloppdraget.

Den nye bydelen ligger i forlengelse av eksisterende sentrum, som i dag fremstår som relativt lite og kompakt. Hvordan den nye bydelen kan bindes sammen med eksisterende sentrum var hovedtema på befaringen.

I etterkant av byvandringen fikk de tre utvalgte teamene mulighet til å presentere seg. Deretter ble oppgaveprogrammet gjennomgått før både ungdomsrådet og næringslivet fikk komme til orde. Sivilarkitekt Frederik Barth fra Asplan Viak holdt et innlegg om grønn mobilitet, noe som vil være et viktig tema i parallelloppdraget. Han ble etterfulgt av sivilarkitekt Are Øyasæter fra byplankontoret i Trondheim kommune som formidlet erfaringene fra Brøset.

Medvirkning
Samme kveld ble det arrangert et åpent folkemøte med workshop der rundt hundre engasjerte innbyggere møtte opp. Etter at ordfører Arnt Frode Jensen (Ap), Ungdomsrådet og fylkeskommunen hadde innledet, ga arkitekt Are Øyasæther en kort og nyttig innføring i prinsippene bak bærekraftig planlegging. Målet med workshopen var at hver enkelt skulle få muligheten til å gi innspill til hva som burde vektlegges når framtidens Fosnavåg skal utformes. I workshopen ble det fokusert på hva som fungerer og hva som mangler med henblikk på Fosnavåg som arbeids- og studiested, handelsted og som sted å bo. I tillegg ble det diskutert hva som gjør byen til et attraktivt sted å flytte til. De viktigste poengene fra workshopen ble oppsummert i plenum. Alle innspill ble deretter samlet inn og vil være tilgjengelige i det videre arbeidet med parallelloppdraget.

Neste skritt
18. og 19. mars skal det arrangeres midtveisseminar. Her skal de tre teamene presentere og diskutere første utkast til ny bydel i Fosnavåg med evalueringskomiteen og eksterne fagpersoner samt grunneiere, næringsliv og andre involverte parter.

P1120205P1120205

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller i Herøy kommune som leder arbeidet med parallelloppdraget viste rundt i Fosnavåg sentrum. Foto: NAL

 

Relatert utvalgt arkitektur

Se utvalgt arkitektur »