Illustrasjon: Statsbygg/Nordic

Statsbygg utlyser begrenset PD-konkurranse om Regjeringskvartalet

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 27.06.2016
Statsbygg har i en pressekonferanse fredag 24.6 meddelt at de har besluttet å avholde en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse om utforming av hele det nye Regjeringskvartalet. Kunngjøring av prekvalifisering vil foreligge på Doffin om kort tid.

NAL og Arkitektbedriftene har vært i dialogmøter med Statsbygg om konkurransens detaljer, men har ikke fått være involvert i valg av konkurranseform. Organisasjonenes representanter i møtene har vært pålagt taushetsplikt, så det har heller ikke vært mulig å gjennomføre noen bred organisasjonsmessig behandling av saken. 

NAL trenger noen dager for å studere utlysningen og gi sine kommentarer. Foreløpig har NALs styre overfor media meddelt at vi som organisasjon er bekymret over Statsbyggs valg av konkurranseform.  Prinsippet om «Winner takes all» er neppe særlig fornuftig.

Frist for søknad om prekvalifisering er satt til 15. september. Konkurranseperioden vil være fra desember 2016 til mars 2017. Det velges ut fire – syv team som hver blir honorert med 1,6 mill. NOK + mva.

I samme pressekonferanse informerte Statsbygg om at deres forslag til reguleringsplan for hele RKV-området nå er lagt ut på høring, med frist 31. oktober. Et av elementene i forslaget er at de to øverste etasjer av Høyblokka vil bli fjernet og erstattet med et nytt påbygg på fire etasjer.

Statsbyggs pressemelding om PD-konkurransen ser du her 
Link til konkurransekunngjøringen på Doffin finner du her 
Link til NAL-styrets foreløpige kommentarer