Øverst fra venstre: Alexandria Algard, Adnan Harambasic, Hallvard Trohaug, Sissel Arctander, Geir Brendeland, Marianne Skjulhaug, Aleksander Oldrup Jensen, Ida Hornstuen Bekken, Birgitte Skjerve.

Styret i NAL 2017

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 09.11.2017
Styret er NALs sentrale styringsorgan og medlemmenes funksjonstid er tre år. NALs president er styreleder og styret består av ytterligere 8 medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte. Styret rullerer og valg av ny president skjedde i ekstraordinært representantskapsmøte 16. september 2015. Siste supplerende valg av styremedlemmer i Representantskapsmøte 30. april 2017.

Fra 1.7.2017 er styret sammensatt slik:

President:
Alexandria Algard
e-post
17.09.2015 - 30.06.2018

 

Visepresident
Hallvard Trohaug
e-post
01.07.2016 - 30.06.2019

 

Sissel Arctander
e-post
01.07.2015- 30.06.2018

Geir Brendeland
e-post 
01.07.2015 - 30.06.2018

 Adnan Harambasic
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Aleksander Oldrup Jensen
e-post
01.07.2017 - 30.06.2020

Marianne Skjulhaug
e-poste-post
1.7.2017 - 30.06.2019

Studentrepresentant i 2017 (BAS):
Ida Hornstuen Bekken
e-post
01.01.2017- 31.12.2017

Valgt av de ansatte i NAL
Birgitte Skjerve
e-post
13.10.2016 - 30.06.2018

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post