Det blir ny avstemming i Telemark

  Sist oppdatert 16.03.2016
Mandag 14. mars, avholdt Telemark Arkitektforening ekstraordinær generalforsamling. Det var 13 som møtte til generalforsamlingen, og to stemmer ble også avgitt ved fullmakt.

Stemmene fordelte seg som følger: av de 15 stemmene som ble avgitt var det ni stemmer ja, fem stemmer nei og en blank stemme. De to fullmaktstemmene var nei-stemmer.

Dermed ble det ikke et nødvendig 2/3 flertall som sa ja til videre prosess for Ny, felles organisasjon. Resultatet ble altså nei, men så enkelt var det likevel ikke.

I etterkant av møtet ble det usikkerhet om avstemningen hadde foregått på riktig måte og om de to nei-stemmene som ble gitt med fullmakt var gyldige. De to stemmene var helt avgjørende for om resultatet ble ja eller nei.

Det viser seg at Telemark Arkitetkforening har operert med to sett av vedtekter uten å være klar over det. En vedtekt som åpner for å stemme ved fullmakt, en annen vedtekt som sier man kun kan stemme ved oppmøte. Vedtektene som åpnet for fullmaktsstemmer viste seg i etterkant ikke var godkjent av styret i NAL, slik de etter reglene skal være.

Kontrollkomiteen i NAL har derfor anbefalt TeAF å innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling. Leder i TeAF Marta Domingo Secio forteller at dette vil bli gjort så fort som mulig. Dato er foreløig ikke klart, men styret i TeAF ønsker å gjennomføre ny generalforsmaling i uken etter påskeferien.