Flyfoto, Brekstad: Foto: Brekstad kommune

Ti bud for kystbyen Brekstad

Tekst Alf Waage/Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 19.11.2013
Evalueringsrapporten for parallelloppdraget er nå klar. Essensen i de tre besvarelsene er samlet i ti enkle og konkrete råd, "Ti bud for kystbyen Brekstad". Evalueringskomiteen har anbefalt kommunen å bruke rådene som retningslinjer for det videre reguleringsarbeidet.

Det er de tre teamene Helen & Hard, Dyrvik og CF Møller som siden sommeren har deltatt i parallelloppdraget for utvikling av kystbyen Brekstad. Evalueringsrapporten gjennomgår de tre forslagene og gir anbefalinger til kommunen for det videre arbeidet.

– De ti budene er et lekent og samtidig pedagogisk grep som framstiller konklusjonene fra evalueringsrapporten enkelt", sier Heidi Fossland, prosjektleder for samfunnsutviklingen i Ørland. Hun mener grepet med å samle anbefalingene i ti bud forenkler den eksterne formidlingen av hva som bør skje i Brekstad, samtidig som budene er enkle å forholde seg til i den videre planleggingen av kystbyen Brekstad.

1. Fortett og konsentrer sentrum – lag 500-meter-byen
2. Definer et midtpunkt og jobb ut fra dette.
3. Prioriter klimasmarte transportmidler
4. Legg til rette for barn og ungdom i sentrum
5. Ta vare på Brekstadfjæra
6. Ønsk nye bedrifter velkommen og si hvor de kan etablere seg.
7. Sett tydelige klima- og energimål, og vel målingsverktøy
8. Flytt fergeleiet
9. Skap gode inne- og utemiljøer ved å dyrke kontakten med sjøen og bruk vegetasjon bevisst
10. Kom kjapt i gang med synlige resulater

Reguleringsplanen for Kystbyen Brekstad skal være ferdig og vedtas allerede tidlig neste høst. Til samme tid skal Forsvaret starte byggingen av kampflybasen og de første nye ansatte ved basen kommer tilflyttende.  

– Så her er det kun tiden og veien, og da trenger vi den beste kunnskapen og gode råd, sier ordfører i Ørland, Hallgeir Grøntvedt. 

Ordføreren er godt fornøyd med parallellprosessen som form.

– Den har gjort det mulig med en bred og god politisk medvirkning og skapt et engasjement hos befolkningen, avslutter han.

Se evalueringsrapporten for parallelloppdraget for utvikling av kystbyen Brekstad.

Prosessrådgiver for parallelloppdraget og evalueringsgruppens sekretær har vært sivilarkitekt MNAL Michael Lommertz fra fagavdelingen i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Alf Waage fra fagavdelingen i NAL har bistått i gjennomføring og utarbeidelse av evalueringsrapporten.

Brekstad er et av pilotprosjektene i Framtidens bygder