Til medlemmene i BAF

Tekst Ragnhild Lien Olsen Sist oppdatert 24.05.2017
Med utgangspunkt i Kontrollkomiteens (KK) bekymringer beskrevet i Årsrapport 2016 har styret i BAF funnet det nødvendig å gjennomføre to særskilte styremøter der organisasjonen NAL er blitt grundig diskutert.

Vi oppfatter situasjonen i NAL og forholdet mellom Representantskapet (RS) og styret som så beskymringsfull at vi nå velger å sende et brev til KK og RS for å tilkjennegi våre holdninger og synspunkter.

Styret i BAF stiller seg bak KK sine betraktninger og anbefalinger og vi etterlyser strakstiltak 

for å ta hånd om de mest alvorlige forholdene. Vi imøteser derfor et RS-møte i løpet av 3. kvartal 2017.

 

Styret i Bergen Arkitektforening

Bergen, 23.05.2017