Havneområdet i Fosnavåg sentrum. Foto: Herøy kommune

Tre team valgt ut til å delta i parallelloppdrag om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg

Tekst Iselin Ekman Sist oppdatert 07.02.2015
Herøy kommune mottok i alt 16 søknader om å delta i parallelloppdraget om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg. Byutviklingsprosjektet er et pilotprosjekt i Framtidens bygder, som er et samarbeid mellom NAL, TreFokus og miljøstiftelsen Zero.

Formålet med parallelloppdraget er å få frem gode, realistiske og visualiserte ideer og løsninger for en attraktiv og bærekraftig byutvikling i Fosnavåg. I parallelloppdraget er det fire fokusområder: Areal og transport, energi og bymiljø, klimavennlig arkitektur og attraktivitet. Ingen vinner vil kåres og de ulike forslagene vil alle kunne inngå i arbeidet med å utarbeide en områdeplan.

I bedømmelsen av de innsendte søknadene ble det lagt vekt på oppgaveforståelse, faglig sammensetning og relevans og kvalitet på vedlagte referanseprosjekter.

Av de 16 søknadene er følgende tre team er valgt ut til å delta i parallelloppdraget:

  • Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS / Karres en brand landschapsarchitecten / Norsam AS / Hilde Remøy
  • 3RW Arkitekter / Plottaplan, / økolog Christian Mong / samfunnsgeograf Laima Nomeikaite / marinbiolog Anne-Laure Simonelli
  • Narud Stokke Wiig AS / Context AS / Esbensen AS / Sweco Norge

Prosessen videre
Den 11. februar arrangeres det oppstartsseminar og folkemøte i Fosnavåg. I mars avholdes et todagers midtveisseminar der de tre gruppene presenterer sitt arbeid så langt. Forslagene drøftes på tvers av teamene. Representanter fra kommunen, evalueringskomiteen og eksterne fagpersoner samt grunneiere, næringsliv og andre involverte parter vil komme med innspill, kommentarer og råd til det videre arbeidet. Sluttseminaret er planlagt avholdt 28. april.