Illustrasjon: Verdsarv Dalsbygda v/Tuvalu arkitekter og ATSITE

Tuvalu arkitekter og ATSITE vant konkurransen i Norddal

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 05.01.2014
Juryen valgte Tuvalu + AtSite sitt prosjekt Verdsarv Dalsbygda som vinner av den tverrfaglige arkitektkonkurransen "Verdsarvbustaden" som Møre og Romsdal arkitektforening arrangerte i samarbeid med NAL.

Last ned prosjektrapporten BB2012 – Verdsarvbustaden i Norddal (2013)

Verdsarvbustaden skal være et forbildeprosjekt, boliger bygd på naturen og stedets premisser. Det skal være et eksempel på en bærekraftig boform som bygger opp under en utvikling av bygda og på bygdas egne premisser, i dette tilfellet Norddal som ligger i randen av verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap.

Verdsarvbustaden skal være eksempel på bærekraftig boligbygging med lave klimagassutslipp i en spredtbygd situasjon, og er et av pilotprosjektene i Framtidens Bygder. Bruk av tre og lokale kortreiste materialer er en forutsetning.

Arkitektkonkurransen ble arrangert av Møre og Romdal arkitektforening og NAL/Framtidens bygder. Tre arkitektgrupper ble valgt ut etter en åpen konkurranse. Det var Wildcard arkitekter i to av disse gruppene. Vinnerteamet består av to Wildcardkontorer, som også har teknologi- og designbyrået Notch med på laget.

- Ved siden av å være en tradisjonell arkitektkonkurranse har det vært stort fokus på at dette også skal være en læringsarena hvor deltakerteamene får hevet sin kompetanse på klimavennlig og bærekraftig prosjektering, sier Alf Waage, prosjektleder i Framtidens bygder.

Det har vært en forutsetning at gruppene har vært sammensatt av deltakere som fyller både arkitekt, landskapsarkitekt og interiørfaglig kompetanse.

Fredag 21. juni ble det arrangert et avslutningsseminar i Norddal der program og erfaringer fra konkurransen ble diskutert videre, samt en skissering av veien videre. Dette ble etterfulgt av et åpent møte der konkurranseforslagene ble presentert og også stilt ut.

- Alle forslagene har gitt verdifulle innspill som kan være med å utvikle Verdsarvbustaden etter intensjonene. Juryen var enig om at vinnerprosjektet hadde det beste utgangspunktet for å bli videreutviklet og juryen så det største potensialet i dette prosjektet. Allikevel vil det være behov for videre bearbeiding, noe som også er en helt naturlig del av prosessen, sier juryleder Michael Lommertz, bærekraftansvarlig i NAL.

Les hele juryrapporten

Les oppslaget i Arkitektnytt

Se utkastene til de tre teamene:
Tuvalu Arkitekter, ATSITE urban planning & landscape design, Henning Gjerde (Notch), Oslo/Stavanger

ART arkitekter og ingeniører AS, Ålesund

Tyin tegnestue Arkitekter, Agraff, Interiørarkitekt Benedikte Holmberg, Trondheim/Volda