Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 04.08.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: Code arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2016
  • Arealforbruk: Ca. 900m2 overflateareal

Arkitektens beskrivelse

UTSIKTEN er et opplagt stoppested på veien over Gaularfjellet. Stedet gir plutselig og overaskende utsyn over et majestetisk landskapsrom etter at man har kjørt over selve fjellet. 

CODEs prosjekt på Utsikten er et stort, trekantet betongflak plassert like i veikanten. Flaket er 80 cm tykt og ligger tilsynelatende lett oppå terrenget med hjørner som stikker ut og opp i luften. Slik et piknikteppe danderes omhyggelig for å skape rammene om et måltid, er betongflaket på Utsikten utviklet for å skape rammer om en rast med bil. Bilene kjører helt ut på utsiktspunktet og de besøkende kan bevege seg fra snipp til snipp og oppleve landskapet fra ulike ståsteder.

Formen er utviklet ved fullskala skissering i terrenget. Med kran og tauverk er betongflaket prøvebygget som trådmodell i flere omganger før prosjektering og endelig utførelse. 

Betongarbeidet har vært meget utfordrende grunnet beliggenheten på fjellet, avansert geometri og høye krav til kvalitet. De ulike aktørene har først deltatt i prøvebygging av store utsnitt av konstruksjon for å høste felles erfaringer og kvalitetssikre valg og fremgangsmåter.

Betongflaket fremstår som et selvstendig, geometrisk og presist objekt i landskapet. Materialer og teknologi er kjente og robuste, mens formen er spektakulær. Over tid vil betongen bli tilgrodd og fargen bli mer lik fjellene omkring. Rekkverk er utført med tykke stålrør og fremstår som visuelt tydelig søm langs kanter og relieffer. Betongens overflater er frest, slipt og sandblåst eller bordforskalet for å underbygge form og sonedeling. Snippene har hull og relieffer som gir bruksmulighet, tilgang til toaletter, utgang til terrenget eller fungerer som utspyler for regnvann. I regnvær kan man søke ly under snippene.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Ca. 900m2 overflateareal

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Gaularfjellet, Fylkesvei 13, Balestrand kommune
Kommune: Balestrand
Prosjektperiode: 2008 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Transport og infrastruktur
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: Code arkitektur AS
Rådgivere: B-consult v/ Steinar Bjercke og DIFK ved Florian Kosche
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.