Deltakarne samla på trappa til hovudhuset på Prestegarden

Vellukka oppstartsseminar for Verdsarvbustaden

Tekst mb Sist oppdatert 11.01.2013
09. og 10. januar 2013 var til saman 12 frå dei deltakande teama samla til 2 dagars workshop i Norddal.

Frederica Miller frå Gaia arkitekter og Anders Selstrøm Moe frå NAL si fagavdeling sto for det faglege innhaldet. I tillegg deltok fagutvale for prosjektet og vertskapet i Norddal. 

Workshopen var på Norddal Prestegard som ein lokal stifting har overteke, medan overnatting og kveldssamling var på Petrines Gjestgiveri lenger nede i bygda.

Forsamlinga talde til saman 20 personar. Tilbakemeldingane frå deltakaran var eintydig positive. Innleveringsfristen for konkurransen er 12. april.