Møtet ble ledet av ordfører Amund Eggum Wangen og viseordfører Tore Hillestad (nærmest til høyre). Fotograf: Kari Bucher

Vellykket representantskapsmøte i NAL

  Sist oppdatert 08.02.2018
NALs representantskap har tilbakelagt to møtedager i Arkitektenes Hus, Oslo i helgen 2. og 3. februar 2018. Møtet omhandlet i hovedsak strategiske anbefalinger fra First House sin rapport, høringsinnspill og styrets anbefalinger. Det ble fattet gode vedtak, og styret er bedt om å utrede flere punkter frem til sommerens ordinære representantskapsmøte i juni 2018.

Protokollen fra møtet er lagt ut på nettsiden og kan leses her.

Neste ordinære representantskapsmøte finner sted 14. og 15. juni 2018.

 

Les mer i Arkitektnytt