Slik kan Fosnavåg bli i framtiden. Illustrasjon: 3RW Arkitekter | Plottaplan | Christian Mong | Laima Nomeikaite | Anne-Laure Simonelli

Visjoner for det nye, bærekraftige Fosnavåg

Tekst Pressemelding Sist oppdatert 28.04.2015
28. april ble de tre forslagene i parallelloppdraget om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg lagt frem.

Tre tverrfaglige team har siden oppstartseminaret i februar deltatt i parallelloppdraget om en ny, bærekraftig byutvikling i Fosnavåg. Formålet har vært å få frem gode, realistiske og visualiserte ideer og løsninger for den fremtidige byutviklingen i kystbyen. Med visjonen ”Herøy – en båtlengde føre” ønsker Herøy kommune å bygge videre på den maritime identiteten som særpreger stedet. For å gjøre byen mer attraktiv for bosetting og gjøre framtidig rekruttering av kompetanse lettere, er ambisjonen at Fosnavåg skal være en spydspiss også innen bærekraftig byutvikling. 

Fosnavåg er ett av pilotprosjektene i den nasjonale satsningen Framtidens bygder som ledes av Norske arkitekters landsforbund (NAL), i samarbeid med TreFokus og miljøstiftelsen Zero. I parallelloppdraget har det vært fokus på sentrale temaer innen bærekraftig stedsutvikling, som areal og transport, energi, klimavennlig arkitektur og attraktivitet.

- Vi trenger kommuner som Herøy som har evne og vilje til å gå foran og vise vei dersom vi skal klare omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn – også på bygda, sier Alf Waage fra Norske arkitekters landsforbund.

Teamene som har deltatt i parallelloppdraget har vært gjennom en krevende prosess med idéutvikling og drøfting av ulike muligheter. Forslagene som nå presenteres er et resultat av grundige diskusjoner. I mars ble det avholdt et midtveisseminar der de tre teamene la frem sine overordnede grep og idéer. Representanter fra Herøy kommune, en faggruppe med spisskompetanse på relevante tema, grunneiere, næringsliv og andre involverte parter kom med innspill til den videre prosessen. Tirsdag 28. april ble de endelige forslagene til ny bærekraftig byutvikling i Fosnavåg lagt frem.

Se de tre teamenes forslag under:

Ghilardi Hellsten Arkitekter AS | Karres en brand landschapsarchitecten | Norsam AS | Hilde Remøy (PDF)

Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.25.05Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.25.05


3RW Arkitekter | Plottaplan | Christian Mong | Laima Nomeikaite | Anne-Laure Simonelli (PDF) 

Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.36.08Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.36.08Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.36.08 
 

Narud Stokke Wiig AS | Context AS | Esbensen AS | Sweco Norge (PDF)

Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.48.28Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.48.28

 

Kontaktpersoner:
Jarl Martin Møller, utviklingsleiar Herøy kommune, telefon: 975 06 761
Arnulf Goksøyr, ordfører Herøy kommune, telefon: 700 81 302
Alf Waage, prosjektleder Norske arkitekters landsforbund, telefon: 958 89 418