Konkurranseleder i NAL, Gisle Nataas og prosjektleder for Wildcardordningen Perann Sylvia Stokke inviterer til innspillsmøte. Foto: NAL

Wildcardordningen – innspillsmøte 12. januar 2018

Tekst NAL Sist oppdatert 02.01.2018
NAL inviterer til innspillsmøte om Wildcardordningen. Wildcard-kontorene og unge arkitekter inviteres spesielt. Benytt anledningen til å komme med dine innspill.

Møtet arrangeres i forkant av OAFs programlansering og forelesning med unge lovende arkitekter.

I vår sendte Wildcardkontoret Kolab på eget initiativ ut en spørreundersøkelse til Wildcardkontorer. Den åpne innspillsrunden 12. januar innledes med en kort presentasjon av resultatene fra denne undersøkelsen ved arkitekt Anna Andrea Vik Aniksdal.

NAL gjenopptok Wildcardordningen i april i år og fortsatte med å drifte Wildcardlisten og mentorordningen, samt å snakke wildcardkontorer/unge arkitekter inn i begrensede arkitektkonkurranser. Per 20. desember er 74 kontorer registrert på listen. NAL vurderer flere tiltak som kan inkluderes i en begrenset Wildcardordning, samtidig som vi ser på muligheter for videreutvikling og en fremtidig finansiering.

Les artikkelen NAL gjenopptar Wildcard

Program for innspillsmøtet 12. januar

Tid:     12. januar 2018, kl 16:30-18:00
Sted:  
Arkitektenes hus, Josefines gate 34

Enkel servering

16:30  Velkommen og status Wildcardordningen. Prosjektleder Perann Sylvia Stokke og konkurranseleder Gisle Nataas, NAL
 16:50 Resultater fra Kolab sin spørreundersøkelse til Wildcard våren 2017. Anna Andrea Vik Aniksdal, arkitekt MNAL, Kolab Arkitekter
 17:00 Innspillsrunde
 17:45 Mingling
 18:00 OAF kveldsmøte/lanseringsfest
   

Meld deg på Innspillsmøtet 12. januar

Faktaboks

Wildcardordningen ble opprettet i 2011, etter initiativ fra NAL og Norsk Form. Kulturdepartementet støttet ordningen fra 2011 til og med 2014. Wildcardordningen fikk gode skussmål og konstruktive tilbakemeldinger til videre drift da den ble evaluert av Kulturdepartementet, men fikk allikevel ikke støtte over statsbudsjettet fra 2015. NALs styre ønsket å videreføre Wildcardordningen i en begrenset løsning, så lenge ikke ny finansiering foreligger.