Josefin Karlsson, arkitekt hos Sweco i Stockholm og kursleder for NALS kurs "Retorikk for arkitekter". Foto: Daniel Samuelsson.

– Arkitekter trenger kunnskap om retorikk

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 14.08.2017
Dette sier Josefin Karlsson, arkitekt hos Sweco i Göteborg. Hun har i sitt eksamensarbeid ved Chalmers undersøkt arkitekters syn på kunnskap om retorikk, og nylig utgitt boken "Retorikens kraft - hur arkitekter talar med beställare."

Retorikk betyr kunsten å tale og et middel til å framføre det man vil ha sagt på en tydelig, interessevekkende og lærerik måte. Grunnleggende for retorikk er at mottakeren har tillit til avsenderen og hvordan man gjennom å være en god lytter kan tilpasse det som sies til mottakeren.

– Det talte ord er det verktøyet som får minst oppmerksomhet blant arkitekter, både under utdanningen og i yrkeslivet, til tross for at det anvendes i alle møter med så vel bestillere og andre som politikere og allmennheten, mener Karlsson.

Karlsson har i sin avhandling på Chalmers studert arkitekters forhold til retorikk og denne våren ga ut hun boken "Retorikens kraft". I arbeidet med avhandlingen gjennomførte hun en rekke intervjuer og engasjerte en referansegruppe av arkitekter. Karlsson intervjuet også åtte bestillere i både privat og offentlig sektor, for å få en bedre forståelse av hvordan arkitekter kommunikasjon oppleves.  I tillegg hadde hun kontakt med ti arkitektkontorer som lot henne observere møter med bestillere, allmennhet og politikere.

En av uttalelsen fra bestillerne var "En del arkitekter er fantastiska til at prata, men många skulle behöva gå på kurs for att förstå potentialen. En annen hadde denne oppfatningen: "Vi skulle må bra av att arkitekter argumenterar mer og hårdarde än vad de gör i dag".

- Jeg er overbevist over at arkitekter kan bli sentrale kommunikatører med evne til å snakke, overbevise og gjøre seg forstått av alle. Ved at arkitekter blir sikrere på å snakke til andre og får kunnskap om retorikk kan de øke sin innflytelse og skape forutsetninger for bedre diskusjoner med så vel bestillere som øvrige. På den måten styrkes både den enkelte arkitekt og hele standen.

Den 20. september er Josefin Karlsson kursleder for NALs kurs "Retorikk for arkitekter"

Karlsson ser på retorikk som et viktig verktøy for arkitekten, akkurat som tegninger og modeller, som kan brukes når man bygger opp en interessant og tydelig presentasjon.

 – Retorikk er et utrolig kraftfullt verktøy som er altfor viktig for at arkitektene skal se bort i fra det. Det talte ord har en enorm kraft til å engasjere mennesker. Det er derfor viktig å være bevisst det talte ordets kraft og ha kunnskap om hvordan retorikk kan anvendes, både for å argumentere for sine egne prosjekter og stille spørsmål med andres standpunkt.

Karlsson håper at arkitekter tar seg tid til å reflektere over sin argumentasjon og det talte ordets kraft og ser de mulighetene som kunnskap om retorikk og presentasjonsteknikk gir.

– I en prosjektgruppe kan ulike konsulenter anvende seg av ulike typer argumenter avhengig av hvilken rolle de har. Argumenter som går ut fra økonomi, lover og forskrifter og bærekraft er i mange tilfeller sterke og kan ikke alltid anvendes av arkitekten ettersom de i mange tilfeller argumenterer for opplevd verdi og kvaliteter. Det betyr ikke at disse aspekter er mindre viktige, men de kan være vanskeligere å argumentere for. Desto større er behovet for at arkitekter blir gode på retorikk.

Les mer om kurset "Retorikk for arkitekter" og meld deg på