Foto fra Y-blokka tatt 9. mars 2020 av arkitekt Erling Viksjøs barnebarn, Mari Viksjø Grøstad.

– Det siste slaget om Y-blokka står i Oslo tingrett torsdag og fredag neste uke

  Sist oppdatert 19.03.2020
25. og 26. mars blir det avholdt rettsmøte i Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om midlertidig forføyning; at Y-blokka ikke kan rives før saken er behandlet i retten.

– Fordi dette er en sak av stor samfunnsmessig betydning, har Oslo tingrett besluttet å behandle begjæringen om midlertidig forføyning, selv om domstolene nå egentlig er stengt på grunn av koronaviruset, sier advokat Berit Reiss-Andersen.

Av smittevernhensyn vil publikum ikke ha adgang, men pressen kan følge saken via videolink. 


Reiss-Andersen_Berit_chr– Statsbygg forbereder rivning. Nå er det bare rettens kjennelse som kan forhindre at et ikonisk bygg går tapt. Det siste slaget om Y blokka står i Oslo tingrett torsdag og fredag i neste uke, sier Reiss-Andersen.

Rettsmøtet vil avholdes over to dager, og kjennelse er forventet før påske.  

En stevning mot staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ble levert på vegne av Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen den 12. mars 2020. Søksmålet er også rettet mot Statsbygg.

Stevningen gjelder Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka, og ifølge advokat Berit Reiss-Andersen i DLA Piper påviser den alvorlige saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivningstillatelsen.  – Vår påstand er at Y-blokka har blitt ofret i en tvilsom politisk prosess, og det er nå opp til Oslo tingrett å avgjøre om nasjonale lover og internasjonale forpliktelser også skal gjelde for den norske stat, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

Statsbygg er allerede i gang med inngjerding av området rundt Y-blokka, og vil starte rivningen i midten av april.

Link til stevningen.

På grunn av situasjonen med koronaviruset er Oslo tingrett stengt, og kun saker av stor samfunnsmessig betydning blir gjennomført. Det vil bli begrenset adgang i tingretten, og presse kan delta ved å på forhånd akkreditere seg til å følge rettsmøtet digitalt. Presse kan akkrediteres ved å kontakte Oslo tingrett: oslo.tingrett@domstol.no eller pressetjenesten.

Y-12-690x920 Mari Viksjø GrøstadY-12-690x920 Mari Viksjø Grøstad