Norske arkitekters landsforbund har siden etableringen av Bylivsenteret i 2016 bistått kommuner landet rundt med faglig råd og veiledning, samt bistand i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdrag og andre stedsutviklingsprosesser. Foto: Tommy Ellingsen

– Vårt arbeid med by- og stedsutvikling prioriteres av regjeringen

  Sist oppdatert 07.10.2020
Dagens budsjettfremleggelse ga oss en god nyhet, sier generalsekretær Kari Bucher.

– Norske arkitekters landsforbunds arbeid med by- og stedsutvikling ligger nok en gang inne i statsbudsjettet, med et driftstilskudd på 2 millioner kroner til Bylivsenteret. Det betyr at vi fortsatt kan bistå alle landets kommuner med stedsutviklingsprosesser, og styrke plan- og arkitekturkompetansen, sier Kari Bucher.

– Regjeringen har flere ganger uttalt at de ønsker å heve arkitektkompetansen i kommunene, og dette er et godt virkemeddel for å kunne oppfylle disse målene. 

Målet for NALs arbeid med Bylivsenteret er å skape gode, sosiale og klimavennlige levevilkår for folk flest på deres egne premisser i godt samspill mellom lokalpolitikere og næringsliv.

– I godt samarbeid med kommunene vil vi legge gode planer for arbeidet i 2021, sier Bucher.

Siden oppstarten i 2016 har Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret bistått kommuner landet rundt med faglig råd og veiledning, samt bistand i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdrag og andre stedsutviklingsprosesser. Midlene over statsbudsjettet sikrer at NAL kan opprettholde og videreutvikle tilbudet.