Inspirasjonsbilde fra Nydalen+, Masterplan for Nydalen. (Cobe / Mad / Luxigon)

10 prekvalifiserte arkitektkontor i Nydalen

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 11.12.2015
Eiendomsutviklingsselskapet Avantor AS mottok hele 76 søknader om deltakelse i den utlyste prekvalifiseringen for arkitektkonkurranse om eiendommen Nydalsveien 32 B.

Konkurranseoppgaven dreier seg om å transformere et gammelt industribygg i tegl fra 1876, beliggende tett inntil Akerselva, et bygg som i dag rommer en av de få gjenværende industrivirksomheter i Oslo, nemlig Fiskars produksjon av spader og redskaper.    Bygget er bevaringsverdig og ønskes konvertert og bygget på for å huse om lag 120 boliger og 5000 m2 næring. 

Bygget er valgt ut til å være et FutureBuilt-prosjekt, der det vil bli lagt stor vekt på energibruk og klimavennlig prosjektering og gjennomføring. Å tilrettelegge for utstrakt bruk av sykkel og en bærekraftig livsstil er også høyt prioritert. Bygget ligger sentralt i Nydalen, rett nordvest for Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon.  

Avantor ønsket å la mindre etablerte firmaer, som normalt ikke når frem i prekvalifiseringer, få anledning til å delta. Prekvalifiseringen var derfor lagt opp med at søkerne ble delt i 2 kategorier, etablerte og mindre etablerte firmaer, der det i siste kategori ble lagt mindre vekt på å kunne dokumentere tunge og mange referanser. 

Søknadene kom fra hele 9 forskjellige land, og fordelte seg med 15 i kategorien «mindre etablerte» og 61 i den andre.   De aller fleste arkitektfirmaene som søkte hadde med seg tunge ingeniørrådgivere, med tanke på å kunne oppfylle FutureBuilts krav (vesentlig bedre enn passivhus-nivå) på beste måte.    NAL bistår Avantor i gjennomføring av konkurransen, som har oppstart 11.1.2016. 

Evalueringen av søknadene ga følgende resultat:

Kategori 1: «mindre etablerte firmaer»

  • Jägnefält Milton (S)
  • Transborder Studio / K.Apeland
  • JAJA / Hjellnes Consult  (DK)

Kategori 2: «Etablerte firma»

  • MAD / Cebra / Erichsen og Horgen
  • SPOL / Architectopia / DIFK / Tegn 3 (N/Brasil)
  • SAAHA / LaLa / Gether / Degree of Freedom
  • Grape Architects / Element Arkitekter / Steensen Varming / Gullik Gulliksen / Florian Kosche / DIFK
  • LAN Architecture / PUSHAK / Civitas / Siv.ing. Finn Madsø AS   (Fr/N)
  • Jensen og Skodvin Arkitekter / Olav Olsen AS / Dagfinn H. Jørgensen AS
  • Arkitektfirmaet Helen & Hard AS