Kalvild gård. Foto: Asplan Viak

13. november: Kalvild gård

  Sist oppdatert 04.11.2019
Velkommen til kveldsforedrag og omvisning på Kalvild Gård!

Tidspunkt: 13. november kl 18:00
Adresse: Østre Kaldvell 10, 4790, Lillesand

Kalvild gård like utenfor Lillesand er et herskapelig gårdsanlegg fra ca. 1880, gården fungerte som direktørbolig for eierne av Kaldvild tresliperi frem til 1960. Fra 1960 til 2000 hadde Kaldvell Sykehjem drift på stedet. Da Kalvild eiendom AS overtok eiendommen var det med ønske om å skape et moderne konferansesenter som kan huse alle type arrangementer, for 50 til 500 personer.

KONSEPT
Den arkitektfaglige utfordringen slik Asplan Viak ser det, har vært å plassere et stort bygningsvolum, som skal inneholde en rekke funksjoner inn i en historisk og naturskjønn kontekst, det har vært helt nødvendig å ikke forringe denne konteksten. Målsettingen har vært at det nye bygget skal styrke opplevelsen av stedet, underordne seg eksisterende bebyggelse i høyde, men også fremstå med særegen og kontrasterende arkitektur. Nybyggets henvendelse mot gårdsrom/eksisterende hovedbygning og mot elveleiet har lagt de avgjørende føringene for byggets organisering.

Les mer om prosjektet på hjemmesiden til Asplan Viak

Vel møtt!

74243380_2383345395053951_7503531066972438528_o74243380_2383345395053951_7503531066972438528_o

Foto: Asplan Viak