26 nye kontorer på Wildcardlisten i 2018

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 02.01.2019
Det er nå tilsammen 79 kontorer som tilfredstiller Wildcardordningens kriterier.

Kriteriene er følgende:

 • Må ha et foretak innen arkitektur eller landskapsarkitektur
 • Foretaket må være registrert i Norge, med arbeidssted i Norge
 • Alle partnere må være under 40 år
 • Foretaket må være etablert innen de siste åtte årene. Etableringsåret regnes fra foretaket er registret i Brønnøysundregisteret.
 • Gjennomsnittlig omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 årene.

 

Siden august i år har ni nye kontorer registert seg på Wildcardlisten. Vi ønsker de nye kontorere velkommen:

 • Jonas Gunerius Larsen
 • Romriss AS
 • Arkitektkollegiet
 • Himmeljord
 • Fjordfaret arkitektkontor AS
 • Vidvei&William Arkitekter AS
 • Bygningsvernhuset AS
 • Steinlia AS
 • LANDSKAP AS

Har kontoret behov for en mentor, kan vi tilby det gjennom vår mentorordning.
Les mer om mentorordningen


Se listen over Wildcardkontorer

Les mer om Wildcardordningen