3. juni kl 19: Nettmøte om Regionalplan for Jæren 2050

  Sist oppdatert 03.06.2020
Du kommer deg ikke til Venezia eller Barcelona med det første, så da kan du heller bruke tiden på å påvirke overordnede føringer i vår egen region. Pop ditt eget popcorn, legg deg på sofaen og hjelp oss å påvirke våre egne kommuners rammer for region, by- og boligutvikling.

SAF inviterer til foreningens første nettmøte. Temaet er høringsutkastet for Regionalplan for Jæren 2050.

Møtet kan sees live på Stavanger Arkitektforenings facebookside fra klokken 1900:

https://www.facebook.com/stavangerarkitektforening/

Prosjektleder Erik Cockbain i Rogaland fylkeskommune presenterer hovedtrekkene i utkastet i møtet med fokus på planforslagets nye føringer for "Stedsforming og bokvalitet" (kapittel 6.1-6.3).

I tillegg har vi invitert Kirsten Welschemeyer og Anne Merethe Skogland til å kommentere regionalplanen med utgangspunkt i egen arbeidserfaring fra både kommunal og privat praksis.

Styret har i tillegg invitert en håndfull medlemmer som kan delta fysisk i møtet og presentere tanker, refleksjoner, ideer og tankegods som bør bli med i SAF sitt høringsinnspill. Styret i SAF vil med bakgrunn i møtet og innspill fra medlemmer i møtet utforme et høringsinnspill til planforslaget.

Kjenner du til arkitekter eller fagpersoner som du mener burde delta med innspill i møtet eller i arbeidet med vårt høringsinnspill, send oss en epost til stavangerarkitektforening@gmail.com

Informasjon om planforslaget som bygger videre på finnes her:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regionalplan-jaren-2050/

For oss arkitekter vil nok notatet Bomiljø og kvalitet (PDF, 2 MB) være et viktig bakgrunnsnotat.