Illustrasjon: Vinnerprosjektet ”Sunnhetsgrenden”. Arkitekter: 3RW og NORD

3RW og NORD vant i Randaberg

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 08.03.2013
Det var noen glade vinnere fra Bergen og København som i dag ble utpekt som vinnere av den begrensede arkitektkonkurransen om fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg - Nye Vardheim. Vinnerprosjektet heter ”Sunnhetsgrenden” og vinnerteamet bestod av 3RW arkitekter (Bergen) m/ NORD Architects (København) og NODE Rådgivende Ingeniører (Bergen).

Vinnerprosjektet ”Sunnhetsgrenden” inspireres av eldre vestlandsk byggeskikk og organiserer seg rundt tre åpne «gårdstun». Disse gårdstunene omsluttes av flere bygg i tre og stein. Alle funksjoner disponeres rundt de tre gårdstunene som har hver sin identitet og funksjon.
Se vinnerprosjektet: ”Sunnhetsgrenden
Les juryens rapport: ” Nye Vardheim Randaberg_JURYRAPPORT_2013.03.07”


I juryrapporten står det:
En enstemmig jury har besluttet å kåre dette utkastet til konkurransens vinner.
Blant prosjektets gode kvaliteter er:

  • Anlegget har en skala som best  kommuniserer med landsbyens skala.
  • Prosjektet er gitt et inviterende uttrykk, og funksjonalitet som er konkurransens beste - dette vil kunne bidra til et anlegg som kan gi landsbyen et nytt og viktig midtpunkt
  • Det er utviklet en ledig og robust indre struktur, som rom for gode og varierte opplevelser
  • anlegget vil være utviklingsdyktig i en videre bearbeidelse.


Formålet med konkurransen var å finne et godt konsept for utforming og opparbeidelse av fremtidsrettete helse- og velferdstjenester. De arkitektoniske løsningene skulle både ha en verdi for brukere av helse- og velferdssenteret og for området det ligger i, samt at løsningen skal fremme kommunikasjon og samhandling mellom de ulike tjenestene. Nye Vardheim skal være et pulserende, åpent og trivelig møtested der unge og gamle opplever seg møtt og ivaretatt.

De innkomne utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

  • Bjørn Kahrs, Ordfører og juryens leder, Randaberg kommune   
  • Nils Johan Mannsåker, sivilarkitekt MNAL utnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund
  • Anna Katharina Kraus, arealplanlegger/ arkitekt MNAL, Randaberg kommune
  • Anne Grødem, prosjektleder Helse- og omsorg, Randaberg kommune
  • Anne-Kristin Gangenes, plansjef / landskapsarkitekt, Randaberg kommune         

Juryens sekretær har vært sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas fra Norske Arkitekters Landsforbund. Konkurransefunksjonær har vært John-Peder Samdal i Randaberg kommune.

Sunnhetsgrenden_02

 ”Sunnhetsgrenden”

Sunnhetsgrenden_05

”Sunnhetsgrenden”

Blomar

Ordførar og juryen sin formann, Bjørn Kahrs, deler ut blomster til teamet bak "Sunnhetsgrenden", f.v. Mans Nijkamp (NORD), Johannes Pedersen (3RW) og Sixten Rahlff (3RW). Foto: Randaberg kommune.

Se omtale på www.randaberg.kommune.no og i lokalavisen Bygdebladet.