"Skisseprosjekt for nytt livsvitenskapsbygg er igangsatt". Tekst og bilde er lånt fra www.uio.no

7 team valgt til Livsvitenskapsbygget

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 11.03.2014
Statsbygg mottok hele 31 søknader fra prosjekteringsgrupper som ønsket å delta i den begrensede Plan- og designkonkurransen om det nye Livsvitenskapsbygget for Universitetet i Oslo, beliggende i Gaustadbekkdalen.

Nå er prekvalifiseringen fullført og 7 team valg ut.  Teamene er først og fremst valgt på grunnlag av de referanseprosjekter de har fremlagt.  Av de 7 har 4 team norsk ARK, mens de 3 andre har ARK fra Danmark (2) og Sverige.   Av de 31 søkerne består 12 hovedsakelig av utenlandske firmaer.

De utvalgte er (kun ARK og LARK medtatt):

  • RATIO Arkitekter AS / Kristine Jensens Tegnestuen ApS
  • ØKAW AS og  LPO arkitekter AS / Nyréns Arkitektkontor AB
  • Nordic Office of  Architecture AS / SLA AS
  • C F Møller Norge AS / Dronninga Landskap AS
  • Arkitema AS / Link Arkitektur AS
  • White Arkitekter AB / White
  • Henning Larsen Architects / A-lab / Bjørbekk & Lindheim