8 team er prekvalifisert

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 07.04.2014
Resultatet av Nasjonale Turistvegers prekvalifisering av nye team for de kommende års mange prosjekter, er nå klart. Hele 176 søknader forelå til behandling og 14 team ble innkalt til intervju.

Prekvalifiseringen og dens premisser har utløst en uvanlig stor debattlyst på NALs nettsider og andre steder, etter at den opprinnelige øvre aldersgrense på 40 år ble sløyfet, etter anbefaling fra NALs konkurransekomite. Mange var redd for at den uttrykte ambisjon om å finne frem til nye, unge arkitekter og å gi disse mulighetene til å markere seg i et ellers tøft konkurransemarked, ville falle bort.

Resultatet viser at engstelsen var ubegrunnet. Listen med åtte utvalgte team har en høyst ungdommelig profil og viser at Turistvegprosjektet og evalueringsgruppen har evnet å følge opp sine ambisjoner. De utvalgte er:

  • Andreas G. Gjertsen og  Yashar Hanstad (i Tyin tegnestue)
  • Erik Langdalen
  • Team Thule v/ Håkon Matre Aasarød, Geir Nummedal, Atle Leira og Espen Dietrichsson
  • Nils Ole Brandtzæg, Thomas Liu, Marius Mowé og Jonas Nordsted  (i Atelier Oslo)
  • Tom Auger, Erik Lilledrange og Martin Beverfjord (i Rever og Drager arkitekter)
  • Johanne Borthne og Vilhelm Christensen (i Superunion Architects)
  • Andrea Pinochet, Lina Brostrøm og Laura Sæther
  • Espen Vatn og Jørgen Tandberg

 

Evalueringsutvalget har bestått av følgende personer:
Landskapsarkitekt Arne Olav Moen ( leder), kunstner Knut Wold, sivilarkitekt Gisle Nataas (representant for NAL),  landskapsarkitekt Lars J. Berge (representant for NLA) og sivilarkitekt Tanja Lie, med  Grete Kongshaug, Turistvegseksjonen som sekretær.

Les hele pressemeldingen fra Nasjonale Turistveger