Flere søkemuligheter

Borhaug barnehage

  Sist oppdatert 15.12.2011

2-avdelings barnehage med naturlig ventilasjon i vindutsatt område på Vest-Lista.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1998

Barnehagen ligger på sydspissen av Lista med utsikt rett ut mot havet. Bygget både utnytter (naturlig ventilasjon) og skjermer seg mot det harde klimet. De motstridende kravene er løst på en kreativ måte som viser hva som kan oppnås med god bioklimatisk design.

Barnehagen ble bygget innenfor et stramt budsjett. Dette er et gjennomført miljøvennlig, enkelt og upretensiøs prosjekt som viderefører den regionale byggeskikke.

borhaug - steds

Det værharde klimaet er utnyttet på beste måte ved at prosjektet er naturlig ventilert. Samtidig er det lagt opp til en designløsningen som gir ly mot den samme vinden. De motstridende kravene er løst på en kreativ måte som viser hva som kan oppnås med god bioklimatisk design.
Takene er trukket lavt ned for å løfte vinden, i tråd med vanlig byggeskikk på Sør- og Vestlandet. Bygningsform utviklet i vindlaboratorium for maksimal skjerming av uteområdene.

borhaug - materialer

Prosjektet er bygget med en lang rekke alternative og sunne materialer. Hydraulisk kalkpuss og kalklutbehandlet tre brukes som fuktregulerende materialer. I gangsoner og våtrom er det tørrpressede fliser. Overflatebehandling er løsemiddelfri olje på tregulv, kalklut på trepanel, og silikatmaling på hydraulisk kalkpuss. Spesielt slitasjeutsatte steder som dører er linoljemalt. Bruken av lim, sparkel, plast  og laminater er redusert til et minimum. Materialene er antistatiske, og i det elektriske anlegget er det benyttet halogenfrie ledninger. Det er vannbasert gulvvarme. En veileder for drift og vedlikehold av bygget følger med.

borhaug - universell

Godt inneklima (stikkord: ren og tørr bygeprosess, renhold, ventilasjon, oppvarming) gir gode forhold for allergikere og astmatikere. Alle funksjoner ligger på ett plan. En rampe formidler de to hovebygningene. Denne fungerer også som lekeapparat med tilgjengelighet for alle.

Barnehagen er naturlig ventilert, med en dynamisk isolert himling der luften trekkes inn, og et vifteforsterket avtrekk av typen SparVen (vind-drevet). Det er benyttet el.-og vannbesparende armaturer. Bygget har lavemitterende materialer og innvendige overflater med gode fuktregulerende egenskaper. Bygget har dynamisk isolering; diffus frisklufttilførsel gjennom himling gir redusert transmisjonsvarmetap og god luftkvalitet.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: 4563 Borhaug
Sted/bydel: Vest-Agder, Borhaug på Lista, 7 km vest for Farsund.
Kommune: Farsund
Prosjektperiode: 1998
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Farsund kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

A+ (belgisk tidsskrift) 1/99, Bygg for en ny tid v. Chris Butters, Finn Østmo, NABU, NAL