Flere søkemuligheter

Kirkengen økologiske hagebygd

  Sist oppdatert 03.11.2011

18 fritidsboliger planlagt etter økologiske prinsipper

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2001
  • Arealforbruk: Arealforbruket er angitt bruttoareal, m2/person: Type 1: 18,6 m2, Type 2: 12,8 m2, Type 3: 14 m2

Kirkengen består av 18 fritidsboliger i et naturskjønt område ikke langt fra Glomma. Husene ligger på en åsrygg i tråd med tradisjonelt byggeri i området, og er orientert etter sol og utsikt. Det er to forskjellige boligtyper, den ene med én etasje og hems, den andre halvannen etasje. Hver fritidsbolig har egen hage, hvor det er mulig å dyrke miljøvennlig og være selvberget med grønnsaker. I tillegg er det satt av ca. 50 mål fellesarealer til frukthager og husdyrhold.

kirkengen - energi

Fritidsboligene er helårsisolert og krever derfor lite oppvarming. De er solorientert med lukkede fasader mot nord og mer åpne fasader mot sør. Som oppvarming har alle husene en vedovn til romoppvarming og solfanger som varmer opp varmtvann til dusj og vask. I tilegg er det vanlig strøm og anledning til å montere panelovner som ønsket.

kirkengen - avfall

Vannet kommer fra kommunal vannledning, og avløpet er løst lokalt ved hjelp av naturbasert avløpsteknikk. Det betyr at all kloakken renses på stedet av naturlige organismer og planter før det renner ut i nærområdet. Slike anlegg renser kloakken mye bedre enn vanlige renseanlegg, og vannet vil ha tilnærmet drikkevannskvalitet når det renner ut og vil derfor ikke utgjøre noen fare for mennesker eller dyr. 
Organisk avfall komposteres på stedet og vil fungere som et viktig gjødslingstilskudd. Annet avfall sorteres og plasseres i felles miljøstasjon som hentes på vanlig måte av kommunen

kirkengen - materialer

Husene er bygget som miljøvennlige hus, med diffusjonsåpne (pustende) konstruksjoner, miljøvennlige, sunne materialer og naturlig ventilasjon. Det er kun brukt materialer som ikke har kjente helsemessige skadevirkninger. Det vil si trematerialer i alle bærende konstruksjoner, cellulosefiber som isolasjon, heltre gulvbord og trepanel på veggene. På taket er det teglstein.

kirkengen - grønne

Hvert hus har egen hage hvor det er mulig å være selvberget med frukt- og grønnsaker. Jordsmonnet er godt, og dyrkes etter økologiske prinsipper (uten kunstgjødsel og sprøytemidler). Hagene har en beliggenhet og orientering som gir svært gode forhold for frukt- og grønnsaksdyrking. I tilegg er det felles grønne arealer med store frukthager og gode beiteområder for sauer, hester eller andre dyr. Det vil også være mulig å holde mindre dyr som høner eller kaniner.

kirkengen - tilpassing

Bebyggelsen følger terrenget og har ikke krevd store inngrep som sprenging, fylling eller graving. Bygningene er organisert rundt bilveien, noe som reduserer behovet for store private innkjørsler til hver enkelt hytte. Dette er også et viktig trekk for å unngå å ramponere terrenget under bygging.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Arealforbruket er angitt bruttoareal, m2/person: Type 1: 18,6 m2, Type 2: 12,8 m2, Type 3: 14 m2

ENERGI

Energikilder: Solfanger, bioenergi, elektrisitet

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Nær Glomma i Skiptvet kommune, underkant av en times kjørsel fra Oslo
Kommune: Skiptvet
Prosjektperiode: 2001
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Regulering
Funksjon/Bygningstype: Hytte/Fritidsbolig
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Kirkengen økologiske hagebygd (eget informasjonshefte)