Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. (Temarapport: Universell utforming. Begrepsavklaring. Miljøverndepartementet 2007).


Publikasjonslisteliste Gaia Lista AS

Granitt eller betong?

Det foreligger ikke norske miljødeklarasjoner for utemiljøprodukter. Denne rapporten vurderer miljøegenskaper ved grantt kontra betong, basert på forprosjektrapport utarbeidet av Bjørbekk og Lindheim for Sentralpark, Fornebu (mars, 2005).

ISOLASJONSMATERIALER AV TREVIRKE

I prosjektet undersøkes de ulike trebaserte isolasjonsmaterialene som i senere år har fått betydelig gjennomslag på kontinentet. Det dreier seg om løsfyll, matter og plater basert på rent trevirke i form av høvelspon eller defibrert tremasse. Spørsmålet er om disse produkten...

Søk også på:

Søk også på: