Rapport
Passivhus Ladeveien

Massivpassiv - Oslos første passivhus
Eneboligen i Ladeveien er Oslos første passivhus. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. Det har vært en utfordring å møte den nye standarden for passivhus, men prosjektet viser at dette er fullt mulig også for relativt små eneboliger.
Foto: Stein Stoknes
Prosjektopplysninger
Adresse: Ladeveien 20
Lokalisering: Skøyen, Oslo
Kommune: Oslo
Ferdigstilt: 2009
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Byggherre: Stein Stoknes
Arkitekt: RATIO Arkitekter ASSivilarkitekt Stein Stoknes MNAL
Prosjektledelse (PL): Stein Stoknes
Rådgivende: Nils Ivar Bovim, Brucon v/Ottar langehaug
Hovedentreprenør: Jo Toftdal (byggmester)
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Boligen er oppført på en relativt liten (500m2) tomt på Skøyen i Oslo. Hovedhus, carport og uthus er organisert rundt et avgrenset uterom/tun.

Passiv energidesign handler om å starte i riktig ende. Det er lagt vekt på arealeffektive løsninger og bruk av et enkelt og relativt kompakt bygningsvolum. Glassarealene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering, og bygningen har fått en svært godt isolert klimkaskjerm med minimale luftlekkasjer. De tekniske løsningene omfatter balansert ventilasjon med varmegjenvinning, solfangere (vacuum) for produksjon av varmtvann og oppvarming. Det benyttes energieffektivt lys og utstyr med enkel behovsstyring. Passivhuset på Skøyen vil klare seg med kun 25% av energien i forhold til en normal bolig.

Boligen er oppført i massivtre. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig, energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. I urbane situasjoner er arealeffektive ytterveggskonstruksjoner avgjørende for økonomien i byggeprosjekter. En av utfordringene i prosjektet har ligget i å utvikle en løsning hvor massivtre rendyrkes som konstruktivt element (tynnest mulig bærende skiver) og kombineres med et isolasjonssjikt fritt for kuldebroer, for på denne måten å oppnå både kostnads-, areal- og energieffektive løsninger.

Prosjektet har vært støttet av Innovasjon Norge, Enøketaten i Oslo, Husbanken og Enova. Prosjekteringen har foregått i nært samarbeid med SINTEF Byggforsk og arbeidet har vært knyttet til det på gående Robust-prosjektet.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

37 m2 (BRA) / person (totalt 186m2)

Areal BRA 186 m2
Oppvarmet areal BRA 186 m2

ENERGI

Totalt energibehov 76 kWh/m2år; solvarme 17 kWh/m2år; levert energi 60 kWh/m2år (elektrisitet); oppvarmingsbehov 14,7 kWh/m2år
Netto energibehov:
76 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi:
60 kWh/m2/år passivhusstandard
Energikilder: Vakumsolfanger, elektrisitet.

KOSTNADER OG STØTTE

Endelig regnskap foreligger ikke ennå. Estimerte kostnader for boligen eks. carport og uthus: 19.000 kr/m2 (BRA) (eks. mva)
Miljøtiltak

Energi

bioenergi

Passive tiltak
Boligen er gitt en enkel og relavtivt kompakt bygningsform, i tråd med prinsipper for passiv energidesign. Sammenlignet med en kvadratisk grunnplan er den rektangulære formen ikke helt optimal, sett fra et energiperspektiv. Den rektangulære hovedformen er imidlertid et kompromiss, hvor ønsket om å frigi mest mulig av det begrensede tomtearealet mot sør og lukke tomten mot nord også har vært viktig.

Vindusflatene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering, ut fra de føringer som energibudsjettet har gitt. Det er søkt å få til størst mulig åpenhet, solinnstråling og gode dagslysforhold med et tross alt begrenset vindusareal (23% av BRA).

Bygningen er meget godt isolert og kuldebroer og luftlekkasjer er søkt redusert til et minimum. Den innvendige massivtrekonstruksjonen er pakket inn i en kombinert vindtette- og dambremseduk, og deretter et tykt isolasjonssjikt bestående av hard (tak) og halvhard (vegger) mineralullisolasjon (350mm i vegger og 380mm i tak). Isolasjon og duk er klemt på plass med skruer og lekter. Det er ingen stendere i isolasjonssjiktet og eneste kuldebroer er de gjennomgående skruene. Duken er tapet i alle skjøter.

Grunnmur består av ringmurselementer med et ekstra ytre isolasjonssjikt (totalt 35 cm utenfor ringmur). Gulv mot grunnen er isolert med 40 cm isolasjon under betongplate. Over betongplaten er fuktsperre og lufttetthet sikret av en (asfalt) sveisemembran.  Det er lagt særlig vekt på å få til en god og lufttett løsning ved overgangen grunnmur-vegg. Her er benyttet en svillemembran med oppkant som overlapper med tettsjikt på vegg. Det er også benyttet et dobbelt sett grunnmurssvill. Den underste for å klemme svillemembran mot sveisemembran. Den andre for å avrette underlaget for massivtreelementene. Alle gjennomføringer er tettet med mansjetter.

Vinduene har meget lav U-verdi, består av tre lags glass med argongass og har splittede karmer med isolasjon. De er satt inn i vinduskasser som er montert på utsiden av massivtreet.  Tetteduk er ført over disse og tapet og klemt mot vinduskarm. Isolasjon er ført delvis over karm.

U-verdier:
Yttervegg: 0,09 W/(m2 K)
Gulv på grunn: 0,07 W/(m2 K)
Tak: 0,08 W/(m2 K)
Dører og vinduer: 0,63 W/(m2 K) (snitt)

Lekkasjetall
Det er gjennomført trykktesting av boligen med meget godt resultat; Lekkasjetall 0,3 (n50) [1/h].

Aktive tiltak
Boligen har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (plategjenvinner, virkningsgrad 79%, SFP faktor 0,86 kW/m3/s). Det er installert inne-utebryter på ventilasjonsanlegget som nedjusterer luftskiftet når boligen er tom.

Vakumsolfangere (5m2) på taket gir bidrag til varmtvann og romoppvarming. Solfangeren kobles til en varmtvannsbeholder på 300 liter som leverer tappevann, og noe romoppvarming via vannbåren gulvvarme på bad og gang. Når solen ikke alene klarer å generere nok varmtvann, vil et elektrisk varmeelement i varmtvannstanken dekke det resterende behovet.  Solfangere vil dekke hele boligens varmtvannsbehov i fire av årets måneder. På årsbasis dekker solfangere ca 55% av tappevann og 15-20% av boligens oppvarmingsbehov.

På ekstra kalde dager vil to bioetanolovner levere supplerende romoppvarming.

Boligen er utstyrt med energieffektiv belysning (sparepærer) og meget energieffektive hvitevarer A .

Konstruksjon og materialbruk

lavemitterende materialer / miljøvennlig overflatebehandling / naturnære materialer / prefabrikasjon / balansert ventilasjon / diffusjonsåpen konstruksjon / fuktregulerende materialer

Massivtreelementene er produsert i hall, og hele byggeprosessen fram til bygget er tett har foregått under telt. På denne måten unngås fukt i konstruksjonene. Prefabrikasjon reduserer også byggavfallsmengdene.

Konstruksjonen er diffusjonsåpen, med en dampbrems mellom massivtresjiktet og isolasjonssjiktet.

En hvitpigmentert linolje er påført massivtreelementene for å gi lyse innvendige overflater. Linoljen vil bevare massivtreets lavemitterende egenskaper og noe av dets naturlige fuktregulerende egenskaper. Utvendig ytterveggskledning er av malmfuru, som skal stå ubehandlet og bli naturlig grå.

Innvendige overflater på gulv og vegger er i heltre. Kjøkkeninnredning er svanemerket.

Balansert ventilasjon med rensing av luften sikrer godt innemiljø.

Universell utforming

fremkommelighet

Hovedboligen er utformet i tråd med livsløpsstandard.  Både bad og soverom finnes på grunnplan. Kjøkken og bad kan relativt enkelt endres til å passe rullestolbruker. I boligen er det valgt terskelfrie løsninger, adkomst sikres fra utsiden ved hjelp av rampe.

Publisert
Dagbladet 2009
Byggeindustrien 2009
Byggmesteren 2009
Norsk Skogbruk 2009
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Sør fasade med carport, sett fra innkjørsel.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Fra hagen sett mot sør
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Fasade mot vest
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Elisabeth Sperre Alnes
Hage og fasade sør.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Elisabeth Sperre Alnes
Inngangsparti og terrasse mot sør.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Fasade mot nord, vinter.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Fasade øst, vinter
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Inngangsparti med gulvvarme.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Stue i første etasje med utgang til terrasse.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Oppholdsrom andre etasje med hems.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Oppholdsrom andre etasje med hems.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Gjennomlys fra stue gjennom kjøkken, gang og soverom.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Stue med kontakt til hagen i sør.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Bad, første etasje.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Vindusbånd mot nord og vest.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Vindusbånd mot nord.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Detalj gjerde mot øst
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Harald Brekke
Detalj utebod.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Karin Hagen
Overgang grusdekke - plen.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Karin Hagen
Utgang fra hage til friområde på østsiden.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Situasjonsplan (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Oppriss situasjon (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Plan 1.etg.(Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
PLan 2.etg.(Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Snitt A-A (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Energikonsept
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (82%). Føringer lagt i oppforet sjikt over massivtre etasjeskille.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Vakumsolfagere (5m2) for produksjon av varmtvann og bidrag til romoppvarming.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Jiri Havran
Vindusdetalj som viser vindu montert midt i isolasjonssjikt å minimere kuldebroer.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Prinsipp for oppbygging av yttervegg. Bærende innervegg av massivtre. Dampbrems. Kuldebrofri isolasjon. Påhengt ytterkledning av malmfuru.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Horisontal detalj vegg med innsetting av hjørnevindu. (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Vertikal detalj overgang vegg / tak med innsetting av vindu. (Last ned tegninger med høyere oppløsning under vedlegg).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Norsk Massivtre AS
Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Norsk Massivtre AS
Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Norsk Massivtre AS
Produksjon av massivtre-elementer (mars 09).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Ringmursystem - Jackon Thermomur med ekstra isolasjonssjikt.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
40 cm isolasjon mot grunnen.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Sveisemembran over isolasjon og betongplate. Tetting av gjennomføringer mot grunnen.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering av massivtre.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering massivtre på dobbel svill.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Sammenføyning av elementer.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering etasjeskille.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering andre etasje.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering takelementer.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Svillemembran med oppkant som skal tapes mot tetteduk på vegg. Grunnmursisolasjon fungerer som opplag for veggisolasjon.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering av kombinert dampbrems og vindtetting.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Vindtetting og taping rundt vinduskasser.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Taping og "dytting" (ekspanderende vindusrims) av vinduer. Vinduer med splittet og isolert karm (Häussler).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Tetting av gjennomføringer med mansjetter.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Sammenskruing av isolasjon i hjørner.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering av Flex systemvegg i to sjikt.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Isolasjon (35 cm) og vindtetting klemmes på plass av lekter og gjennomgående skruer (42 cm).
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Lekter over 4 lag isolasjon (Rockwool betongunderlag og Hardrock energy) på tak.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Montering av kledning.
Arkitekt: Ratio Arkitekter AS og Stein Stoknes MNAL
Foto: Stein Stoknes
Diffusjonsåpent undertak over isolasjon og lekter. Montering av kryssluftet bordtak.