Vinnerutkastet "Grønn Grid" av Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS

Trønderseier på Jessheim

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 31.01.2014
Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS fra Trondheim vant den åpne arkitektkonkurransen om Gystadmarka.


IMG_2695Deres utkast ”Grønn Grid” ble den 9. oktober tildelt 1. premie på kr. 500.000 av en enstemmig jury. Juryen berømmet spesielt utkastets hovedgrep, som arkitektene selv betegner som ”et landskapsbasert konsept for byutvikling”, men også behandlingen av grønstrukturen i området, trafikkløsningen, overvannshåndteringen og det lineære prinsippet for fordeling av ulike bebyggelsestettheter/høyder ble fremhevet.   
Ordfører Harald Espeland og vinnerteamet Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS 
Foto: Gisle Nataas 

2. premie på kr. 300.000 gikk til utkastet ”Nettverk”, forfattet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS, Oslo sammen med Arkitema Architects, København.

3. premie på kr. 175.000 ble tildelt ”Neste trinn”, forfattet av White Arkitekter AB, Oslo.

Juryen besluttet også å tildele 3 likestilte ”innkjøp” på hver  kr. 75.000 til   ”Bo mellom hager”
v/ Sjødal Sebastian Arkitekter, Södertälje, til ”Isblomst”
v/ WAW, København og til ”De grønne kiler”v/ WE Architecture og MASU Planning, begge København.

Juryen besto av ordfører og varaordfører i Ullensaker, kommunens plansjef Elisabet Frøyland og kommunaldirektør sivilarkitekt  Siri Gauthun Kielland, samt landskapsarkitekt Kristin Aarskog fra Ullensaker Arkitekturråd og sivilarkitektene MNAL Geir Dyrvik og Marius Mowé som NAL-oppnevnte.   Jurysekretær var NALs konkurranseleder Per Rygh.

Ordfører Harald Espeland uttrykte stor tilfredshet med konkurranseresultatet og takket både de premierte og  alle andre deltakere for stor og faglig sterk innsats, som kommunen vil ha svært god nytte av i det kommende planarbeide.

Han tegnet en inspirerende visjon for Jessheims videre utvikling og raske ekspansjon frem mot å bli en av Norges 10 største byer om få 10-år, og  så utbyggingen av Gystadmarka  til  et kvalitativt godt boområde som en av de første, viktige brikker i denne utviklingen.      

Se premieutdelingen (fordelt på to videoer).
Video 1
Video 2

Se BrendelangKristoffersen sin presentasjon av vinnerprosjektet "Grønn Grid" (video).

Les juryens kritikk