Rjukan_Gaustatoppen. Foto er lånt fra www.no.wikipedia.org. Fotograf Alexander Mayrhofer

Sol på torget

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 31.01.2014
Tinn kommune er i ferd med å forberede en åpen plan og designkonkurranse om utforming av torvet på Rjukan, i samarbeide med NAL.

Opprustingen av torget henger sammen med den vedtatte byggingen av en heliostat, et datastyrt lysspeil som skal monteres høyt oppe i den stupbratte fjellsiden over byen, og kaste lys ned på torget i vinterhalvåret, da solen er borte fra Rjukan i mer enn 5 måneder.

Konkurransen vil antakelig bli lansert medio november med innleveringsfrist i februar 2013.  Konkurransen vil bli kunngjort på Doffin og er rettet mot sivilarkitekter og landskapsarkitekter.    Vi tror konkurransen har et potensial for stor deltakeroppslutning, idet oppgaven er av beskjeden størrelse og fordrer lite spesialkompetanse å besvare, samtidig som oppgavens karakter og den stedlige situasjon er ganske så spesiell. 

Les mer på tekniskeukeblad.no.