NAL-kurs
30. november 2021

Arkitekt i samspillsprosjekter

Digitalt
09.00-12.00
NAL
Medlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Mange prosjekter gjennomføres med samspill. Gode samspillsprosjekter har færre konflikter og endringer, gir en mer effektiv gjennomføring og større økonomisk forutsigbarhet. Hva innebærer samspillsmodellen for deg som arkitekt?

Dette kurset gir deg en rask innføring i ulike varianter av samspillsmodellen og viser med noen praktiske eksempler hva du som arkitekt bør passe på når du jobber i et samspillsprosjekt.

 

Program

08.30 – 09.00    
Registrering / kaffe

09.00 – 09.05    
Velkommen
Fagavdelingen i Norske arkitekters landsforbund

09.05 – 09.30
Introduksjon – hva kan arkitekter møte på i samspillsprosjekter
Måns Davidson, arkitekt MNAL, fagavdelingen Norske arkitekters landsforbund

09.30 – 10.00
Hvordan finner en byggherre kvalifiserte arkitekter i et samspillsprosjekt?
Asker kommune har mye erfaring med å velge samspill som gjennomføringsform i sine prosjekter, blant annet i Kistefossdammen barnehage og den nye ishockeyhallen til Frisk Asker Hockey.
Kommunen har jobbet mye med prosjektene, rammeavtaler med arkitekter og hvordan finne kvalifiserte arkitekter i egne konkurranser. 
Klaus Øiseth, avdelingsleder bygg, Asker kommune

10.00 – 10.30
En entreprenørs refleksjon om arkitektens i samspill
Backe har gjennom flere prosjekter i samspill opparbeidet seg erfaring på og lykkes i fellesskap, der hovedmålet er å utvikle gode prosjekter for sluttbruker samt å sikre gjennomføringen i utførelsesfasen. Noen av disse suksesshistoriene deles for deltakerne på kurset «arkitekter i samspillsprosjekter
Kaia Conradi, prosjekteringsleder Backe Stor-Oslo

10.30 – 10.45     Pause 

10.45 – 11.15
Tre råd til arkitekter i samspillprosjekter
Hus arkitekter har gjennomført mange samspillprosjekter de siste 15 år, de fleste som et resultat av pris- og design-konkurranser. For tiden er vi involvert i utviklingen av tre videregående skoler i Trøndelag i målprisorienterte prosesser fra konseptutvikling til gjennomføring. Vi deler våre erfaringer om hva som kreves for å lykkes i samspill.
Eirik Kristensen, partner og sivilarkitekt MNAL, Hus Arkitekter

11.15 – 12.00
Erfaringer med samspill
L2 arkitekter har gjennomført flere skoleprosjekter med en samspillskontrakt basert på vinnerforslag i pris- og designkonkurranser. Parter Jon Inge Bruland vil gjennomgå kontorets erfaringer fra konkurranse-, samspill- og gjennomføringsfase.
Jon Inge Bruland, partner og sivilarkitekt MNAL, L2 arkitekter

12.00 Slutt

Med forbehold om endringer

Ill.Pronoia - stock.adobe.com

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.