Samfunn
Fra: 03. november 2021
Til: 04. november 2021
Påmeldingsfrist 03. november 2021

Bylivkonferansen 2021

Digitalt
-
NAL
Medlem
850 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
1200 kr

Småbyliv – Strategier for bærekraftig stedsutvikling

For at vi skal nå bærekraftsmålene, må kommunene i hele Norge utvikle robuste, klimasmarte og attraktive småbyer. Byene har ulike utfordringer, forutsetninger og kapasitet. Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

Digital konferanse. Deltakerne får også tilgang til opptak av konferansen.
3.11.2021 kl 12:00-16:00
4.11.2021 kl 09:00-12:00

Kommunene har ansvaret for å sette bærekraftsmålene ut i livet, og skal utvikle steder og bysentra som sikrer likeverd, rettferdig fordeling og mulighet for deltakelse for alle. Hvordan skaper man fysiske omgivelser som stimulerer til medvirkning og inkludering? Hva må til for at næringsliv og kultur får blomstre? Hvordan legger man til rette for gode møteplasser, samlokalisering og samspill? Hvordan forvalte og utvikle historiske bymiljøer? Og hvilke fysiske utgangspunkt har hvert enkelt sted for å utvikle klimasmarte løsninger og å bygge på en måte som ikke truer naturmangfoldet?

Trivelige og inkluderende omgivelser, et levende sentrum, varierte botilbud og velfungerende nabolag er grunnleggende kvaliteter som ikke alltid er lett å oppnå. Det er store samfunnsøkonomiske konsekvenser av å legge til rette for god byutvikling og bærekraftige lokalsamfunn.

Konferansen vil også presentere årets finalister i Attraktiv-by prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av en slik utvikling. I kåringen legges det vekt på de tre dimensjonene av bærekraftbegrepet: økonomisk, sosial og miljømessig. Årets finalister vil dele sine erfaringer med hvordan man skaper attraktive byer, og hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt.

Alle byer har behov for å lære om prosesser, sette seg mål, forstå utfordringer og se stedets muligheter.

Konferansen er relevant for arkitekter og planleggere, ansatte i kommune og fylke, lokalpolitikere og alle som er opptatt av by- og stedsutvikling.

Arrangører og bidragsytere
Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund, Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringdepartementet

Program 3. november

12:00
Velkommen og introduksjon til konferansens tema
Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekter landsforbund
Marit Mellingen, direktør Distriktssenteret

12:10
Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål
Kommunal- og moderniseringsminister

12:25
Mindre byer og regionsentere – rolle og funksjon i regioner og regional utvikling
Knut Onsager, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR/OsloMet

HVORDAN SKAPE ATTRAKTIVE SMÅBYER OG TETTSTEDER

12:40
Hvordan utvikler vi bærekraftige, attraktive småbyer?
Silje Flage Dragsund, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12:50
Smaabyen Flekkefjord
Bernhard Nilsen, rådmann, Flekkefjord kommune

13:15
Beitostølen, Øystre Slidre
Anni Onsager, prosjektleder Klima+, Øystre Slidre kommune

13:40
Lovund, Lurøy kommune
Bjørnar Olaisen, Hamnholmvalen Eigedom og Anita Valrygg, arkitekt, Valrygg Studio

14:00
Spørsmål/kommentarer

14:10
Sofasamtale
Ledes av Marit Mellingen, direktør, Distriktssenteret

14:40
Kulturminner som ressurs – Riksantikvarens reviderte bystrategi og klimastrategi
Leidulf Mydland og Vignir Freyr Helgason, Riksantikvaren

15:10
Utvikling og vern i historiske bymiljøer – utfordringer og muligheter. Eksempler fra Farsund og Risør
Ole Bachke, arkitekt Rambøll

15:40
Unges bostedpreferanser – det er håp for distriktene
Hildegunn Nortug, seniorrådgjevar, Distrikssenteret

15:55
Nord-Odal Bank, bibliotek, bolig – samspill kommune, næringsliv og arkitekt
Randi Augenstein, arkitekt MNAL, daglig leder Helen & Hard

16:15
Avrunding

Program 4. november

09:00
God morgen
Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekters landsforbund

09:05
Bærekraft i småbyperspektiv med vekt på klima og de bygde omgivelsene.
Aase Kristine Lundberg, forsker, Nordlandsforskning

09:25
Samarbeid om stedsutvikling i et småbyperspektiv
Guri Mette Vestby, samfunnsforsker

Attraktiv by prisen 2021 – bli kjent med årets finalister!

09:45
Om Attraktiv-by prisen
Hilde Moe, rådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09:50
Finalist 2021 – Henningsvær
Alf Kenneth Johansen, næringssjef Vågan kommune

10:10
Finalist 2021 – Saupstad/Kolstad, Trondheim
Rita Ottervik, ordfører Trondheim kommune

10:30
Pause

10:45
Vinner 2021 – Skien/Porsgrunn  
Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune og Ebba Friis Eriksen, byutviklingssjef, Porsgrunn kommune

11:20
Spørsmål/kommentarer
Benstrekk

11:35
Hvordan bli en attraktiv by?
Alexandria Algard, arkitekt MNAL, juryleder Attraktiv by-prisen

11:45
Sofasamtale
Ledes av Camilla Moneta, fagsjef Norske arkitekters landsforbund

12:15
Slutt

Grupperabatt:

Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (MNAL/MNIL/MNLA, wildcard, studenter, øvrige) Hver deltaker får da 20% på sin pris
Kategori B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser
Kategori C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser
 
For rabatt ta kontakt på e-post kurs@arkitektur.no

 

Får du ikke meldt deg på kurset?
Har du problemer med å logge deg inn på Min side eller får du av andre grunner ikke meldt deg på? Ta kontakt med NAL på kurs@arkitektur.no, så hjelper vi deg.