NAL-kurs
14. september 2022
Påmeldingsfrist 07. september 2022

Plan- og bygningsloven for nybegynnere

Arkitektenes Hus og direkte strømming
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Som prosjekterende arkitekt må man sette seg inn i og mestre en rekke regler, forskrifter og krav. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i Plan- og bygningsloven med hovedfokus på byggesaksdelen.

Arkitektens hverdag på kontoret preges i mange tilfeller mer av administrasjon og saksbehandling og mindre om kreativ utvikling og prosjektering. For nyutdannede arkitekter kan møtet med arbeidslivet være annerledes enn forventet. Kurset er tilpasset både nyutdannede arkitekter som er ferske i arbeidslivet og arkitekter som nettopp har startet eget foretak. Det egner seg også for deg som ønsker en oppfrisking av kunnskapen.

Hovedforedragsholder på kurset er advokat og partner Anders Evjenth i Advokatfirmaet Bull & co. Han har tidligere vært kåret til Årets beste foredragsholder av Senter for eiendomsfag.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter ingeniører, nyutdannede, nyansatte på kontor, nyetablerte i enkeltmannsforetak eller andre interesserte.

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2020 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet, foretaksnummer oppgis.

PROGRAM

Hovedforedragsholder: Anders Evjenth

09.00 - 10.00
Plan- bygningsretten – oversikt på en time!

·       Plan- og bygningsloven

·       Saksbehandlingsforskrift (SAK)

·       Teknisk forskrift (TEK)

·       Reguleringsplaner. Kommunens behandling av søknaden


10.00 - 10.10 Pause

10.10 - 11.05
Søknadsplikt og krav til søknad
Hvorfor, hva og hvordan

·       Hva er søknadspliktig

·       Hva skal søknaden inneholde

·       Ansvarssøknad

·       Nabovarsling

·       Kommunens saksbehandling


11.05 - 11.15 Pause

11.15 - 12.00
Hva forventer kommunen?
Krav til søknaden, til søker og prosjekterende.
v/Margrete Vaskinn, rådgiver samfunnsutvikling, Kongsberg kommune

12.00 - 12.30 Lunsj

12.30 - 14.00
Ansvarsrettssystemet – krav og utfordringer

·       Krav til ansvarlige foretak

·       Søkers (SØK) ansvar

·       Prosjekterendes(PRO) ansvar

·       Kontrollørens ansvar

14.00 - 14.10 Pause

14.00 - 15.00
Orden i papirene! – dokumentasjonsplikt og tilsyn

·       Dokumentasjon av egen prosjektering

·       Produktdokumentasjon

·       Kommunalt tilsyn

·       Sanksjoner ved overtredelser

15.00 - 15.45
Råd fra en praktiker
Forventninger og krav til saksbehandler på kontoret.
Jørn Are Vigestad Berge, arkitekt MNAL, Rodeo Arkitekter

15.45 - 16.00 Spørsmål og diskusjon

16.00 Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kreditering:

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.