Medlemsarrangement
25. mai 2022

Årsmøte i Sofa

Digitalt
14.00-15.30
Sogn og Fjordane arkitektlag
Gratis
0 kr

Sogn og Fjordane arkitektlag har årsmøte 25. mai. Invitasjon til Teams-møte blir sendt ut i forkant av møtet.

Sakliste for årsmøtet:

  • Opning av årsmøte
  • Val av referent/protokollunderskrivar
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Årsmelding – Gjennomgang og godkjenning
  • Regnskap og budsjett – Gjennomgang og godkjenning
  • Val av nytt styre.

Forslag:
Leiar: Lise Messelt Fadnes
Styremedlem: Sondre Høyvik Hilde
Styremedlem Tarjei Kannelønning
Vara: Torkjel Bruland Lavoll

  • Eventuelt

For innspel til agenda og eventuelle saker send e-post til tl@nordplan.no innen 11.05.2021

Vel møtt.

Dokumenter for nedlasting:
Årsmelding 2021
Regnskap 2021

Foto: Stiv kuling arkitekter