NAL-kurs
11. februar 2020

Transformasjon for fremtiden

Digitalt
-
NAL
Medlem
2900 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4200 kr

Dersom vi skal få til et bedre miljøregnskap enn vi har i dag, er det nødvendig å gjenbruke eller transformere en betydelig del av eksisterende bygningsmasse. Det sies at 80 prosent av byggene vi vil ha i 2050 allerede er bygget, følgelig vil det i dag og i fremtiden være mange oppgaver knyttet til gjenbruk, ombruk og transformasjon.

For å lykkes med gjenbruks- og transformasjonsprosjekter må vi kjenne utfordringene knyttet til denne typen av oppgaver. Vi har invitert arkitekter- og interiørarkitekter til å dele kunnskap og erfaringer.

I tillegg til presentasjoner av eksempler på konkrete transformasjonsprosjekter, vil kurset handle om hvordan du kan jobbe godt tverrfaglig, og systematisk med beskrivelse og brukermedvirkning- for å få til de gode løsningene.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, designere, ingeniører og andre interesserte.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NIL v/Ellen Ledsten.

OM NETTKURSET TRANSFORMASJON FOR FREMTIDEN
Nettkurset "Transformasjon for fremtiden" er et opptak av kurset som ble holdt 11. februar 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM

Ca 50 min
Nationalmuseet i Sverige og andre aktuelle prosjekter
v/Gert Wingårdh, Arkitekt, Partner, Wingårdhs arkitektkontor

Ca 45 min
Transformasjon og beslektede begreper; forståelse, forventning og praksis
v/Vignir Freyr Helgason arkitekt FAÍ og seniorrådgiver Riksantikvaren

Ca 30 min
Rødbankkvartalet Tromsø
Erfaringer med byreparasjon og 3D-modellering i et gammelt og komplekst bygg 
Vurderinger rundt isolering på innside murverk, frostsprengning yttervegg, rekonstruksjon av trevinduer til originalt utseende med nye UU-krav, solavskjerming mm.
v/ Tord Kvien, arkitekt MNAL, Niels Torp arkitekter

Ca 30 min
Rødbankkvartalet i Tromsø - en åpen og levende møteplass 
Brukerinvolvering, identitet og eierskap i et transformasjonsprosjekt.
Om arbeidsprosesser, åpenhet og transparens, logistikk og intuitiv organisering.
v/ Guri Mo, Interiørarkitekt MNIL & Partner i Zinc

Ca 45 min
Eksempler på transformasjon og gjenbruk gjennom 35 år - bevaring og fornyelse
v/ Svein Skibnes, sivilarkitekt MNAL, Partner, daglig leder og faglig leder, Svein Skibnes Arkitekter AS

Ca 1 time
Erfaringer med transformasjonsprosesser - eksempler
v/Erlend Skjeseth, Kastler Skjeseth Architects

Foto: Nationalmuseet Stockholm, arkitekter/foto: Wingårdhs

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.