NAL-kurs
06. mars 2020

Ta hensyn til dagslyset

Digitalt
09:00-12:00
Medlem
1950 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2600 kr

Gode dagslysforhold er blant de primære kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og forlanger i dag at dette dokumenteres.

OM NETTKURSET TA HENSYN TIL DAGSLYSET
Nettkurset "Ta hensyn til dagslyset" er et opptak av kurset som ble holdt 6. mars 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halv dags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.


Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

PROGRAM:

Sivilingeniør Espen Hansen foreleser i bolker på ca. 45 minutter med innlagte pauser etter følgende temaliste:

• Orientering
• Dagslyskrav
• Rom for varig opphold
• Soneinndeling
• Ansvarsfordeling
• Vegetasjon og tilgrensende bebyggelse
• Sammenligning av preaksepterte ytelser
• Dagslys i rehabiliteringsprosjekter
• Dagslysprosjektering for nybygg
• Dagslyssimulering
• Sentrale inndata i en dagslyssimulering
• Tommelfingerregler for vindusutforming
• Tegningsunderlag – tips
• Oppsummering/spørsmål/diskusjon

 

 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.