NAL-kurs
21. september 2021
Påmeldingsfrist 19. september 2021

Innføring i reguleringsplanlegging

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøy arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp og hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Første del er opptak, andre del er på Zoom. Link blir sendt ut i forkant av kurset.

Å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges. Reguleringsplanen er dermed en vesentlig premiss for hvilke arkitektoniske kvaliteter som kan skapes.

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Det gjelder både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Kravene til prosessen med oppstartsmøte, varsling, høring og vedtak m.m. må gjennomføres på riktig måte for at planen skal bli rettslig bindende.

Godt forberedt er halvt fullendt. Godt samarbeid i de innledende faser mellom ulike parter, oppdragsgiver, kommunen og andre konsulenter er avgjørende for et godt resultat. Grunnlaget for et godt samarbeid er kunnskap og forståelse for hva som kreves av prosess og innhold når planen skal utarbeides.

Kurset tar for seg detaljreguleringsplanen i tillegg til hvordan ulike plantyper virker sammen og hvordan en kan avgjøre hvilken plantype som passer best til ulike byggeoppgaver. Gjennom forelesninger og eksempler lærer du om oppgaveforståelse, planprosess, og om utforming av plandokumenter.

Velkommen til et matnyttig kurs om hvordan man helt konkret bør gå fram for å lage gode reguleringsplaner.

Hovedforedragsholder: Gunnar Ridderström

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne og er spesielt utviklet for arkitekter som må utarbeide reguleringsplaner i forbindelse med byggeprosjekter. Kurset kan også passe for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderström ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2019 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet. Foretaksnummer oppgis.

Man kan kun få en av rabattene.
Wildcard og studentmedlemmer er unntatt.

PROGRAM:

Del 1. Formiddag: Forelesninger

(15 min) 
Introduksjon: Reguleringsplanen som arkitektonisk og juridisk verktøy

(30 min)
Reguleringsplanen juridiske virkemidler
Arealformål, bestemmelser og planbeskrivelse

(45 min)
Reguleringsplanprosessen
Krav og føringer

(30 min)
Utforming av reguleringsplaner
Arealformål og bestemmelser

(30 min)
Eksempler på reguleringsplaner og konsekvenser for arkitektonisk utforming.


Del 2. Ettermiddag: veiledning og gruppearbeid på digital plattform

Fra 1245 vil kursleder Gunnar Ridderström ha et opplegg med en veksling mellom gruppearbeid og dialog i plenum. Zoom eller en annen digital plattform.

1245 – 1300
Introduksjon og presentasjonsrunde

1300 – 1315
Svare på innsendte spørsmål knyttet til del 1 i kurset.

1315 – 1500
Digitalt gruppearbeid, med veiledning

1500 – 1600
Oppsummering av gruppearbeidene + spørsmål og kommentarer til oppgavene og kursinnholdet.

 

Oppgave: Formulert oppgave kommer

Ill: Wikimedia Commons

Grupperabatter: Rabattene er basert på MNAL prisene

  • Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (wildcard, MNAL/MNIL/MNLA, studenter, øvrige) Hver får da 20% på sin pris
  • Kategori B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser
  • Kategori C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser
 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.