NAL-kurs
16. mars 2021

Passiv klimatisering av bygg

Digitalt
09:00-12:00
NAL
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Hvordan kan strategier for passiv klimatisering av bygg bidra til reduksjon av energibruk, sunnere innemiljø og høy arkitektonisk kvalitet?

 

På kurset ser vi nærmere på hvordan passiv ventilering av bygg kan tilfredsstille krav til inneklima og redusert klimagassutslipp. Vi ser også på hvordan prinsippene kan benyttes, i forbindelse med gjenbruk av eksisterende bygg, i bygningers driftsfase og i forbindelse med om- og gjenbruk av VVS-anlegg.

Et aktuelt spørsmål i dag er om valg av ventilasjonsløsning kan bidra til bedre smittevern? Helse, smittevern og inneklima må sees i sammenheng, derfor er det naturlig at vi på dette kurset drøfter utfordringer knyttet til Covid 19, smittesituasjonen og konsekvensene for ventilering av bygg.
Vi har invitert spesialister til å dele kunnskap og erfaringer som belyses gjennom flere konkrete eksempler.

Hovedforedragsholder på kurset er Arne Førland Larsen, arkitekt, leder team Bærekraft, LINK arkitektur, Oslo

Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller.

Målsetting med kurset: Gi deltakerne nødvendig kunnskap om naturlig/passiv ventilering av bygg, samt gi kunnskap og inspirasjon til selv å benytte dette i egen prosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, utbyggere, entreprenørene, byggherrer, kommunalt ansatte og studenter. Det kan være en fordel med litt basiskunnskap om temaet.

OM NETTKURSET PASSIV KLIMATISERING AV BYGG
Nettkurset "Passiv klimatisering av bygg" er opptak av et kurs som ble holdt tirsdag 16. mars i Arkitektenes Hus som et halvdag kurs. Spilletid er anslagsvis 4 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Nettkurset kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 


PROGRAM:

Ca 40 minutter
Fra smittevern til smarte bygg!
Covid-19 – anbefalinger for driftere om smittevern og inneklima.
v/Johan Øvrevik, FHI, Oslo

Ca 1 time
Prinsipper inneklima og prinsipper for bygnings integrert ventilering av bygg
Inneklima, klimagassutslipp, ombruk i eksisterende bygg, smittevern. 
Eksempler:
- Jotron – Kontorbygning Larvik. hybrid ventilasjon, med stor fleksibilitet i nybygg
- Den tidligere amerikanske ambassade Oslo. Fleksible tekniske løsninger i fredet bygg
- Arkitekthøyskolen i Bergen. Oppgradering av eksisterende naturlig ventilasjon med respekt for opprinnelig ide.
- Kunstnernes Hus Oslo, Hvordan kan Kuntshalle Bregenz være inspirasjon for ny oppgradering av teknisk løsning
- Borgarfjell skule, hybrid ventilasjon med integrert tilluft i massivtre TT bjelker
v/Arne Førland Larsen, arkitekt, leder team Bærekraft, LINK arkitektur, Oslo

Ca 30 minutter
Korpåsen Omsorgsboliger - passiv design med integrerte tekniske systemer
Et bokonsept med gode fellesskapsløsninger og varige materialkvaliteter. Løsninger og bygningsdeler er valgt bevisst for å oppnå målet om god bokvalitet, og de tekniske løsningene underbygger opplevde kvaliteter i boligene.
v/ Fred Arne Rise, Sivilarkitekt MNAL, Partner Linje Arkitektur AS, Oslo

Ca 50 minutter
Eksempler på bygningsintegrert ventilasjon, med prioritering av passive designgrep
Hvordan skal vi utnytte synergier med byggets passive egenskaper? Eksempler på nybygg og rehabilitering med bygningsintegrerte tekniske systemer
v/ Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

Ill: Alnatura Campus, Darmstad, fotograf Roland Halbe

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.