NAL-kurs
04. februar 2021

Hvordan lykkes med egen arkitektpraksis

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Drift av egen arkitektpraksis krever innsikt i lovverk, kontrakter og økonomi – har du kontroll på dette får du frigjort tid til de skapende prosessene.

De mest suksessrike arkitektene skaper ikke bare arkitektur, de skaper også en solid virksomhet. Det å starte og drifte en egen arkitektpraksis er utfordrende. Du må ha kontroll på økonomi og regelverk, jus og kontrakter, skaffe oppdrag og vite hvordan du profilerer din arkitektpraksis. Blir du trygg i dette, får du frigjort tid til de skapende prosessene og alt som gjør arkitektur givende!

Som arkitekt og selvstendig næringsdrivende har du ansvar for å skape gode arbeidsforhold og være en støttespiller og motivator for ansatte, være profesjonell i kontakt med samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre.

Kurset går gjennom både avtaleformer og regelverk, økonomistyring, akkvisisjon, konkurranseformer og kommunikasjon. Erfarne jurister/advokater, arkitekter og daglig ledere fra ulike arkitektfirmaer deler kunnskap og erfaring. Målsetting med kurset er at du skal få bedre oversikt og kontroll med de formelle og administrative sidene ved å drive egen virksomhet. Kurset passer både for nyetablerte arkitektkontor og for de mer erfarne som kan trenge ny driv og inspirasjon.

OM NETTKURSET HVORDAN LYKKES MED EGEN ARKITEKTPRAKSIS
Nettkurset "Hvordan lykkes med egen arkitektpraksis" er et opptak av kurset som ble holdt 4. februar 2021 som et heldigitalt heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

Ca 20 minutter
Mulighetsrommet i egen arkitektpraksis
v/ Colm O´Brien, daglig leder, Holt O´Brien


Ca 50 minutter
Avtaler og kontraktskriving - ansvar i byggesak
Om det juridiske, hva må man huske på, hvordan sikre seg i forhold, fallgruver, typiske feil m.m. Om ansvar i byggesak – om risiko etc.
v/ Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma

Ca 35 minutter
Om anskaffelser
Ulike anskaffelsesformer, private og offentlige.
v/Anette Bakker, Juridisk sjefsrådgiver, Arkitektbedriftene i Norge

Ca 20 minutter
Ulike konkurranseformer og parallelle oppdrag
Om de ulike konkurranseformene som benyttes, og hvordan de forholder seg til anskaffelseslovverket; og er parallelle oppdrag egentlig en konkurranse?
v/ ansvarlig for konkurranser Gisle Nataas / fagrådgiver, Fagavdelingen i NAL

Ca 40 minutter
Økonomistyring som gir rom for kreativitet
God økonomistyring gir rom for forutsigbare prosjekteringsprosesser og god arkitektur.
v/Mats Thomassen, prosjektkoordinator Nordic

Ca 40 minutter
Hverdagen på kontoret
Om ledelse, drift og akkvisisjon
v/daglig leder og partner Kristian Fodstad, Meinich arkitekter

Ca 30 minutter
Hvordan vi driver (vårt lille) arkitektkontor
v/John Sanden, sivilarkitekt MNAL / partner, Sanden og Hodnekvam Arkitekter AS

Ca 1 time
Kommunikasjon og drift av arkitektvirksomhet (to opptak)
Erfaringer fra praksis.
v/Nina Kristin Amdahl, Seniorrådgiver & Partner, Mad Communication og Nicolai Riise, arkitekt MNAL, partner & Group CEO

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.