NAL-kurs
16. november 2021

Passiv brannsikring og bærekraftige løsninger

Digitalt
09:00-11:00
NAL
Medlem
0 kr
Studentmedlem
0 kr
Ikke-medlem
1100 kr

Som prosjekterende arkitekt må man sette seg inn i og mestre en rekke regler, forskrifter og krav. Dette kurset gir deg innsikt i hvordan prosjekterende og utførende jobber sammen for å møte kravene til passiv brannsikring, og samtidig prosjekterer bærekraftig løsninger. 

Foto: SporX, kreditering: Gustav Eriksson / Dark arkitekter

Hindre brannspredning handler blant annet om valg av materialer for brannmotstand, håndtere utfordrede konstruksjoner og stedsplassering som tar hensyn til øvrig bebyggelse.  

Kurset viser konkrete eksempler på hvordan bransjeaktører har løst utfordringer med å ivareta kravene til passiv brannsikkerhet og samtidig bruke bærekraftige konstruksjoner.  

 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Rockwool, Gjensidige, Rambøll, Veidekke Entreprenør og Dark arkitekter. 

 

Målgruppe 

Kurset retter seg mot arkitekter, ingeniører, byggeiere og andre interesserte som ønsker mer innsikt i hvilke kravspesifikasjoner som er nødvendig for å oppnå passiv brannsikring og bærekraftige løsninger. 

 

Program:

 

09.00  

Velkommen  

Måns Davidson, arkitekt/fagrådgiver i NAL 

 

09.05 – 09.25  

Ivaretas den passive brannsikringen i byggets levetid? 

Valg og opprettholdelse av brannsikring påvirker pris og vilkår i forsikring. Hva er Gjensidiges syn på byggeregler med veiledninger, hva betyr det for valg i både nye og eksisterende bygg og hvordan påvirker de ulike valgene forsikringen. 

Turid Kvaal, senior risikorådgiver, Gjensidige forsikring 

 

09.25 – 09.45  

Passive branntiltak for Infillprosjekt i massivtre  

Samspill i forprosjektet og totalentreprise i utførelsesfasen. 

Prosjekteksempel fra Nordre gt. 20 – 24, en massvitrekonstruksjon i Oslo bygget i tett bysituasjon med strenge brannkrav. 

Hans Olimb, prosjektutvikler, og Carl Jørgen Blakstad, prosjektleder, Veidekke entreprenør 

 

09.45 – 10.05  

SporX: 10-etasjes bærekraftig trebyggeri 

I samarbeid med Vestaksen eiendom har Dark arkitekter utviklet SporX i Drammen, et kontorbygg utelukkende i tre, hvor ambisjonen har vært å bygge Nordens mest bærekraftige kontorbygg. Ambisjonen har vært å minimere bruken av betong og stål, som igjen har ført til nybrottsarbeid i brannsikring av trekonstruksjonen. 
Sebastian Gulliksen Stokkebokjær, master i arkitektur, DARK Arkitekter AS 

 

10.05 – 10.25  

SporX: prosessen fram til brannteknisk løsning 

Hva var de branntekniske utfordringene og det viktigste i samspillet mellom arkitekt, byggherre, rådgiver og utførende? Foredraget viser eksempler på detaljutforming og hvordan brannveggen mot nabotomten ble løst. 
Dag Denstad, avdelingsleder spesialfag bygg, Rambøll 

 

10.25 – 10.45  
Hvordan forbedre brannsikkerhet? 
Isolasjon som hindrer brannspredning, kan resirkuleres og bidrar til et bærekraftig bygg. Det blir gjennomgang av et konkret testeksempel på brannmotstand. 
Christer Englestad, konsulent beskrivende, Rockwool 

 

10.45  - 11.00 

Spørsmålsrunde  
Måns Davidson, arkitekt/fagrådgiver i NAL 

 

 

Påmelding: 

Det er mulig å delta i sal eller digitalt med strømmelink. 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.