Arkitekten
Fra: 04. november 2021
Til: 05. november 2021
Påmeldingsfrist 26. juli 2021

Lederutviklingsprogram

Holmen Fjordhotell
11:00-12:30
NAL
Medlem
27500 kr
Ikke-medlem
33000 kr

De fleste arkitektkontor opererer i et marked med stor konkurranse og mange utfordringer faglig og økonomisk. Rollen arkitekten har i tverrfaglige prosjekter er også i endring. Å lede kontoret på en best mulig måte er avgjørende for å skape gode resultater. Programmet arrangeres for 16. gang høsten 2021.

Mange arkitekter starter eget kontor på grunn av arkitektfaglige ambisjoner. Når antall oppdrag og ansatte øker inntar de dyktige fagfolkene ofte lederrollene. Overgangen fra å være utøvende arkitekt til også å være leder kan oppleves både spennende og krevende, og kravene til hva du skal være god til endres. Hvordan kan man lede på en måte som skaper engasjement, får frem det beste i hver av medarbeideren og får tid til det som er det viktigste av det viktige?

Hvorfor lederutvikling:

• Få større trygghet i lederrollen
• Skape gode resultater og engasjement gjennom god ledelse.
• Høyere trivsel for deg som leder gjennom økt mestring og ferdigheter innen effektivt lederskap.
• Økte prestasjoner og produktivitet blant dine medarbeidere.
• Sikre prosjekter med en sunn økonomisk drift.
• Redusere sykefravær gjennom økt trivsel og engasjement.
• Bli en med effektiv og tydeligere leder.
• Bedre balansen mellom jobb og privatliv - både for deg og dine medarbeidere

Dette lederutviklingsprogram er spesielt utviklet for arkitekter. Programmet er beregnet for alle i ledende roller. Målet er å øke forståelse for og styrke kompetanse for deg i lederrollen, som leder for gruppen og som leder av kontoret. Over 150 ledere har vært gjennom programmet allerede.

Siri Sandbeck Walther, Daglig leder i Frost Arkitekter as deltok på leder-programmet våren 2018. Hun sier dette:
Lederprogrammet har gjort meg bevist på en lederstil jeg ønsker å følge. Programmet er blitt et daglig verktøy i hvordan jeg kan bli en bedre leder. På vårt kontor, som er et ungt kontor i vekst med nå 6 ansatte så synes jeg det er veldig viktig at alle skal kunne ta del i utviklingen. Jeg mener at ledelse ikke er kun daglig leder sitt ansvar, men også prosjektledere og andre med leder ansvar. Hele kontoret har team dager med Johan Bang der vi alle jobber med ulike teknikker for å skape et godt arbeidsmiljø og lærer oss verktøy for hvordan vi kan utvikle oss innen ledelse alle sammen.


Nederst på siden finner du vedlegget Engasjement hos medarbeidere
Les også artikkelen Bli en bedre sjef.

Dette etterutdanningsprogrammet er utviklet i samarbeid med organisasjonspsykolog Johan Bang i Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole. Seniorkonsulent Johan Bang som er fagansvarlig for programmet har doktorgrad i organisasjonspsykologi med fokus på engasjement i organisasjoner og har lederutvikling, coaching, teamutvikling og endringsprosesser som spesialfelt. Bang har flere år hatt ansvar for lederutviklingsprogrammet i NAL.
Bang har 10 års konsulenterfaring fra Australia og Norge der han har arbeidet med et stort antall nasjonale og internasjonale, private og offentlige virksomheter. Johan jobber med leder- og teamutvikling på alle nivåer, konfliktløsning, assessment, samt prosjekter med fokus på endring og utvikling av organisasjoner. Han jobber som coach på alle nivå i offentlig og privat sektor, og har erfaring som fagansvarlig for coaching og coachingsertifisering.
Banghar i tillegg til å gjennomføre lederutvikling for NAL arbeidet med direkte med flere arkitektkontorer. Der har han bistått med lederutvikling, coaching, teamutvikling og endringsprosesser. Han arbeider med alle faser av prosjektene; design, koordinering, gjennomføring/fasilitering og evaluering.
AFF er en stiftelse som arbeider på ledelses- og organisasjonsfeltet sammen med NHH og SNF AS (eid av Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning). Gjennom prosjektene utvikler de forskningsbasert kunnskap og kompetanse som brukes i vårt rådgivnings- og utviklingsarbeid.

Programmet går over tre samlinger. Hver samling varer halvannen dag (fra lunsj til lunsj) med noe hjemmearbeid i mellomperioden. Hjemmearbeidet vil være knyttet opp mot ditt daglige virke.

Programmet er svært interaktivt og vil gi deg god innsikt i egen effektivitet i lederrollen, god kjennskap til ulike verktøy for ledere og forståelse for lederens rolle som kulturbygger. Som en del av programmet bor alle på Holmen fjordhotell under samlingene. Deltagerne betaler selv for oppholdet på hotellet.

Dato for samlingene:

Samling 1: 6 - 7 september kl 11.00
Samling 2: 30 september – 1 oktober kl. 11.00
Samling 3: 4 - 5 november, kl 11.00


Samlingene holdes på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru.

Foto: Fra kurset Arkitekten som leder/NAL
Portrett/AFF

Får du ikke meldt deg på kurset?
Har du problemer med å logge deg inn på Min side eller får du av andre grunner ikke meldt deg på? Ta kontakt med NAL på kurs@arkitektur.no, så hjelper vi deg.