NAL-kurs
09. oktober 2014

Lærdommer fra Fehn - opptak

Nasjonalmuseet - Arkitektur
-
Medlem
1500 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2000 kr

Sverre Fehn, som ville fylt 90 i august, har hatt stor betydning for mange arkitekter i Norge og han har også fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Fehn var opptatt menneskets forhold til arkitekturen, til konstruksjon, materialbruk, lys og rom.

Gjennom forelesninger fra kolleger og elever får vi høre mer om hvordan de har blitt inspirert av Fehns syn på arkitekturen og hans måte å arbeide på. 

Målsetting med kurset: Bli inspirert av Sverre Fehns arkitektur. 

Målgruppe: arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører,  byggherrer og eiendomsutviklere, alle som er interessert i Fehns arkitektur.

Kurset ”Lærdommer fra Fehn” ble holdt 9. oktober 2014 i Arkitekturmuseet i Oslo som et heldags kurs med to befaringer. Befaringene er ikke en del av nettkurset. Total spilletid er anslagsvis 3 -4  timer.

Her kan du se utdrag fra nettkurset.

PROGRAM

MENNESKET OG ARKITEKTUREN


Alle mennesker er arkitekter (10 minutter)

Introduksjon v/Hanne C Jonassen, sivilarkitekt MNAL, Asplan Viak Oslo


Nærhet og materialitet - inspirert av Fehn (30 minutter)

Marius Mowe, sivilarkitekt MNAL, Partner Atelier OsloMennesket som målestokk – følsomhet for oppgaven (25 minutter)

Dagur Eggertsson, sivilarkitekt MNAL, Rintala Eggertson Architects

PROSESS OG UTVIKLING AV PROSJEKTER

Med Fehn underveis – eksempler og samtale (1 time)

Henrik Hille, sivilarkitekt MNAL, og Tom Wike, sivilarkitekt MNAL


Den unge Fehn og Fehn som forskningsobjekt  (30 minutter)

Espen Johnsen, Førsteamanuensis UiO, kunsthistoriker Sverre Fehns Villa Schreiner  (30 minutter)

Mari Hvattum, sivilarkitekt MNAL, Professor, AHO 

Illustrasjon: Sverre Fehn. Foto Anne Plau Hoel/Arkitektnytt

 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.