NAL-kurs
17. oktober 2014

Prosjektering av urban trearkitektur - opptak

Digitalt
-
NAL
Medlem
1500 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2000 kr

På dette kurset vil vi ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til prosjektering av urban trearkitektur. Gjennom konkrete prosjekteksempler vil kurset belyse temaer innen brann, lyd, akustikk og konstruktive detaljer. I tillegg vil vi få presentert visjonære prosjekter hvor det er tatt i bruk nye produksjons- og konstruksjonsmåter.

Økt bruk av tre i varige konstruksjoner er ett av svarene på de klimautfordringene samfunnet står overfor. Hvordan kan vi utnytte den naturgitte ressursen bedre i byene våre? Og på hvilken måte kan erfaringene som ligger nedfelt i vår byggetradisjonen videreutvikles i fremtidens arkitektur?

Les artikkelen "Urban trearkitektur og nye løsninger"

Målsetting med kurset:
Målet med kurset er å øke kunnskapen om urban trearkitektur blant arkitekter, ingeniører, utbyggere og andre aktører i byggebransjen. Gjennom å presentere realiserte og visjonære prosjekter, samt belyse erfaringer i både prosjekteringsfase og byggeprosess, skal kurset skape idéer og være en drivkraft for økt bruk av tre i urbane strøk. 

Målgruppe: 
Arkitekter, ingeniører, utbyggere, øvrige aktører i byggebransjen.

OM NETTKURSET:

Kurset ”Urban trearkitektur” ble holdt 17. Oktober 2014 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer.

PROGRAM:

Velkommen (5 minutter)

Birgitte Skjerve, sivilarkitekt MNAL, prosjektleder i Tre og by, NAL

Introduksjon til tema for dagen (10 minutter)

Aasmund Bunkholt, daglig leder, Trefokus

Bolk 1: Bruk av tre i byen - myrer og fakta

Branntekniske løsninger i trebygninger med flere etasjer (30 minutter)

Geir Glasø, forsker, Norsk Treteknisk Institutt

Lydoverføring i trebygninger med flere etasjer (30 minutter)
Utfordringer og løsninger

Anders Homb, professor II, NTNU

Bolk 2: Konstruksjon og fasadekledning

Ny utførelsesstandard for trekonstruksjoner (30 minutter)

Kristine Nore, Seniorforsker PhD, Norsk Treteknisk Institutt

Trefasader: Holdbarhet og trebeskyttelse (30 minutter)
Lone Ross Gobakken, forsker, Skog + landskap

Strandparken – Stockholms første høyhus i tre (45 minutter)

Rasmus Wærn, Wingårdhs Arkitektkontor, Stockholm

Bolk 3: Metoder og praksis

Skagershuset - innovativt modulbyggeri i bolighus med flere etasjer (45 minutter)

Björn Ahrenby, OWC Arkitekter, Stockholm

Treet i Bergen – verdens høyeste trehus (45 minutter)

Marina Trifkovic, Master i arkitektur MNAL, ARTEC AS

Bolk 4: Nye produksjonsmåter og digitale verktøy


Prefabrikasjon og parametrisk design (30 minutter)

Pasi Aalto, NTNU

OWOD - Distinctive Features of Timber Structures in Urban Context (30 minutter)

Sebastian Finckh, dipl. -Ing. J.MAYER H. und Partner, Berlin

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.