NAL-kurs
23. mai 2017
Påmeldingsfrist 15. desember 2021

Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020

Digitalt
09:00-16:00
Medlem
2800 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4100 kr

​Kurset setter fokus på kjernekvalitetene i boligarkitekturen. Vi vil identifisere, løfte frem og sette ord på disse for å bidra til bevisstgjøring ikke bare av oss selv men også med tanke på de aktører som vi samarbeider med i byggeprosjektene. 

Vi ser nærmere på hvordan vi kan ruste oss bedre til diskusjoner med byggherrer og myndigheter.

Arbeidet for disse kjernekvalitetene blir ekstra utfordret når vi nå skal bygge høyere og tettere i byene våre. Boligkvalitet er komplekst, og berører områdenivå, bomiljø, bebyggelse, enkeltbolig og uterom. Bygg og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse. Dette fremmer folkehelsen og er dermed også samfunnsøkonomisk lønnsomt.

De arkitektoniske kjernekvalitetene handler om motstandsdyktighet, om løsninger som er fleksible og materialer som er robuste, det handler om følelsen av eierskap og identitet, om mulighet for påvirkning, om fornemmelsen av å være ivaretatt.

Det finnes heldigvis mange eksempler på prosjekter med mange gode arkitektoniske kvaliteter. Høy boligkvalitet på mindre areal og en god organisering av fellesfunksjoner er sentrale utfordringer i dag. Hva gjør noen boliger bedre enn andre? Hvordan kan vi oppnå høy kvalitet og samtidig rasjonelle løsninger? Hva kan fremtidens boformer være? Hvordan kan vi som arkitekter kommunisere bedre med utbyggere og andre aktører i prosessene?

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og NIL.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planleggere- byggesaksbehandlere, utbyggere og andre interesserte. 

Illustrasjon: Katscha, Norrköping, Sverige. Arkitekt: Arkitektur + Development – Reppen Wartianen

PROGRAM:


Velkommen

v/ Birgitte Skjerve Fagavdelingen NAL

Bo- og boligkvalitet: hva er det? (15 min)

10 ting som kjennetegner god arkitektur og bokvalitet

v/ Camilla Moneta, Arkitekt MNAL, Fagsjef Norske Arkitekters Landsforbund

Bokvalitet og helhetlig boligplanlegging (45 min)

Hvilke elementer inngår? Og hva skal til for å få til gode boliger, gode bomiljøer og god byutvikling.

v/ Rolf Barlindhaug, samfunnsøkonom, Bolig-, steds- og regionalforskning ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Metoder og analyser for å oppnå god bokvalitet (45 min)

Hvordan går man fram? Hva må man tenke på for å oppnå god bokvalitet.

v/ Aga Skorupka, miljøpsykolog, Léva Urban Design

Hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere kommunisere bedre? (30 min)

Med et felles mål om å skape gode boliger med høy bokvalitet; hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere skape en felles plattform for deling av kunnskap for å nå dette målet?

v/ Trond Ramsøskar, interiørarkitekt MNIL, Ramsøskar Interiørarkitekter AS

Hus for et usynlig boligmarked (30 min)

I dagens boligmarked er det en stor gruppe som aldri får kjøpt seg en bolig. Er det mulig å bygge for dette markedet? Og hva slags kvaliteter kan man tilby innenfor stramme rammer? Rekkehusene på Sønderhagen i Stange ble til med disse spørsmålene i tankene.

v/ Tanja Lie, Arkitekt MNAL, Lie Øyen arkitekter

Fra blomsterkassen til fellesareal (45 min)

Hvilken kvalitet gir gode uterom? Uterom og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse.

v/ Simen Gylseth, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

 

Hva er ett godt hjem? (45 min)

Hvilke kvaliteter er det boligen som rammen rundt det daglige trenger for å være ett godt hjem?

v/ Knut Hjeltnes, Arkitekt MNAL, Knut Hjeltnes arkitekter

 

2,7m - Kan krav til økt minimum takhøyde heve generell boligkvalitet? (30 min)

I leiligheter som blir stadig mindre, blir volum desto viktigere. Kan vi ved å øke minimum takhøyde i boliger fra 2,4m til 2,7m heve den generelle boligkvaliteten?

v/ Gina Michelle Kjønigsen, Arkitekt MNAL, Element Arkitekter

Katscha - Norrköping - Unik boligarkitektur i industrilandskap - prisbelønnet (45 min)

30 leiligheter med varierende form, størrelse og takhøyder opptil 4,05 meter byr på unik boligarkitektur i et industrilandskap. Prosjektet vant MIPIM AWARDS 2016 i klassen"Best Residential Development", Östra Götalands arkitekturpris 2016 ,Sveriges arkitekters Bostadspris 2016 og er nominert til Mies Van der Rohe i år.

v/ Ingrid Reppen, arkitekt SAR/MSA, Arkitektur + Development – Reppen Wartianen

Spørsmål og oppsummering

v/ Birgitte Skjerve Fagavdelingen NAL

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.