NAL-kurs
24. mai 2022
Påmeldingsfrist 17. mai 2022

Prosjektering av undervisningsbygg

Arkitektenes Hus og direkte strømming
09.00-16.00
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Med et godt tverrfaglig samarbeid kan man skape gode løsninger som ivaretar dagslys, universell utforming, funksjonell planløsning, og uteområder. 

 

For å skape en funksjonell og samtidig inspirerende ramme for læring kreves god planlegging og godt samarbeid mellom ulike aktører i flere ulike faser: fra oppstart- via programmering og anskaffelse til prosjektering og bygging. Når anlegget er ferdigstilt er en god drift avgjørende for at anlegget skal fungere godt over tid.

I dette kurset skal vi gå nærmere inn i flere av disse fasene og får presentert erfaringer og eksempler på utfordringer og på gode løsninger. Vi har invitert engasjerte fagfolk til å dele sine erfaringer og prosjekteksempler.

Kurset er utviklet av Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL, i samarbeid med NAL

Program

0900 – 0905      
Velkommen
Fagavdelingen i NAL

0905 – 0930      
Introduksjon til tema for kurset
Leif Daniel Houck, Arkitekt MNAL, Spinn arkitekter AS

0930 – 1015      
Planlegging av skoleanlegg: metodikk og verktøy for brukermedvirkning og programmering
Det er store forskjeller på nye skoleanlegg i Norge! Hvorfor blir skoleanleggene som de blir? Hva er avgjørende for størrelse, organisering, skoleslag og kombinasjonsanlegg, - og hva kjennetegner metodikken som leder fram til beslutningene? 
Hvordan kan vi tenke kreativt og bærekraftig rundt rom og funksjoner på skoler med svært få elever? Vi ser på rammefaktorer som påvirker planlegging og programmering av nye skoleanlegg. Det gis eksempler på digitale og analoge verktøy for informasjonsinnhenting i brukermedvirkningen. 
Linn Gloppen, Pedagog, Skoleplanlegger, AVEC, Bergen

1015 – 1030       Pause

1030-1100         
Fra program til prosjekt.
Tolkning av romprogrammet for en ny 1-10 skole til vinnerprosjekt i en pris- og designkonkurranse, funksjon og flerbruk, planløsninger. Flere eksempler presenteres.
Leif Daniel Houck, Arkitekt MNAL, Spinn arkitekter AS

1100-1145         
Romutforming, farger og identitet – skape mulighetsrom for ulike læringsstiler
Om IARK sin bearbeiding av rommene for en ny 1-10 skole i en pris- og designkonkurranse. Eksempel fra et vinnerprosjekt, Holen skole, Bergen.
Elin Skjeseth Bashevkin, interiørarkitekt MNIL, arkitekt MNAL, daglig leder i CADI AS

1145 – 1230       Lunsj

1230-1315         
Bygningsintegrerte tekniske systemer som stimulerer til aktivitet, opplevelser, og som samtidig bidrar til godt opplevd inneklima
Borgarfjellet skole er designet med hybrid ventilasjon, som kombinerer det beste fra to verdener, balansert basisventilasjon med naturlig lufting for «spiss»-ventilasjon. Den balanserte mekaniske basisventilasjonen sikrer inneklimaet året rundt, mens den naturlige ventilasjonen supplerer med jevnlige frisklufttilførsler som bidrar til variasjon, stimulerer til aktivitet og god opplevd frisk luftkvalitet.
Arne Førland Larsen, arkitekt MNAL, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

1315 -1345                      
Bruk av tre i undervisningsbygg             
James Dodson, arkitekt MNAL, partner Spinn arkitekter AS

1345-1400          Pause

14.00 – 1440     
Undervisningsbygg som del av områdeløft
To prosjekteksempler: Huseby skoler i Trondheim og Søgne skole- og idrettssenter.
Knut Brandsberg-Dahl, arkitekt MNAL, Filter Arkitekter

1440 – 1520      
Fjellhamar skole             
Barneskole, idrettsbygg og torg er plassert på det gamle industriområdet til BMI Icopal.
På dagtid skal skolebygget, to flerbrukshaller og en svømmehall brukes til undervisning, og på ettermiddagene, kveldene og i helgene kan det benyttes av lokalbefolkningen.
Eline Fjellbirkeland, sivilarkitekt MNAL og Eli Haugen Sandnes, Master i arkitektur, MNAL, Arkitektkontoret GASA as.


1520 – 1600      
Prosjekteksempler - tre skoler
Om skolens samfunnsrolle, som stedsutvikler, samt forhold knyttet til klimatiltak og innemiljø.
Bentsebrua skole presenteres av sivilarkitekt MNAL og partner Espen Schulze.
Fjell skole presenteres av sivilarkitekt SAR og partner Susanna Ahlander
Kautokeino skole presenteres av sivilarkitekt MNAL, partner og faglig leder Ola Roald

Alle fra Ola Roald AS Arkitektur

 

1600 – Slutt

Ill: Vestli skole, Arkitektkontoret GASA. Foto: Eli Haugen Sandnes

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.