NAL-kurs
21. januar 2021

Unngå prosjekteringsfeil som fører til vannskade

Digitalt
09:00-10:30
NAL
Gratis
0 kr

Hvordan kan bransjeaktør få ned skadefrekvens og kostnader relatert til vannskader?

Forsikringsbransjen opplever stort omfang av skader som kan spores tilbake til prosjekteringen. På dette kurset presenteres eksempler på erstatnings -og forsikringssaker rettet mot prosjekterende arkitekter.

Hva kan du som ansvarlig arkitekt gjøre for å unngå vannskader og forsikringssaker?

Målgruppe: Arkitekter MNAL og andre interesserte.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Gjensidige, OBOS Prosjekt AS, Rørentreprenørene, og Geberit AS.

Program

Velkommen

Måns Davidson, arkitekt, NAL

 

Hva er typiske prosjekteringsfeil relatert til vannskadesikkerhet? (30 min)

Eline Leivestad Ekker, advokat, Gjensidige

Gjensidige forsikring deler erfaringer fra skadeoppgjør innen prosjektering og vannskadeproblematikk. Hvor ligger arkitektens ansvar i rådgiverrollen og tar arkitekten på seg for stort ansvar?

 

Forbedringsområder for tekniske sjakter (28 min)

Vidar Hellstrand, avdelingsleder Energi og Miljø, OBOS Prosjekt

Tekniske sjakter i flermanns boligbygg skal oppfylle flere behov og det er viktige tekniske formalitetskrav som må oppfylles. OBOS Prosjekt deler erfaringer og tanker om forbedringsområder.   

·       Hvilke krav bør arkitekteten være klar over i tidlig fase og hva er konsekvensen av disse kravene?

·       Når man bestiller sjakter iht. TEK17 krav har da byggherren trygghet for at leveransen oppfyller kravene eller må byggherre stille ekstra krav for å oppnå dette?

·       Hva kjennetegner gode sjakter sett fra byggherrens side? 

 

Utfordringer ved vannskadesikkerhet i prosjektering (22 min)

Are S. Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene

 

·      Sjakt/ føringsveier: sjaktbladet i BVN som grunnlag

·      Vannskadesikkerhet/ lekkasjesikring: matrisen i RHB 312.08 til grunn, og vurderinger rundt lovverket

·      Vanntemperatur/ smitteoverføring av temperatur / legionella: relatert til føringsveier ofte ikke er planlagt for gode nok i forhold til plass

 

Sanitæranlegg og lekkasjesikkerhet (24 min)

Arvid Aalen, prosjektansvarlig, Geberit AS

·      Levetid på sanitærinstallasjoner, lyd, brann og komfort for brukerne

·      Rørleggerteknikker, dagens rørsystemer, sikkerhet, innbygningssisterner m.m.

·      Norge vs Europa. Løsninger og produktivitet