Medlemsarrangement
21. oktober 2021

Befaring Husebyskolene

18.00-
Trondhjems arkitektforening
Gratis
0 kr

TAF inviterer til befaring på nye Huseby skole, torsdag 21.10.2021 kl 1800.

1800: Oppmøte og velkommen ved TAF

1810: Intro til prosjektet ved byggherre Trondheim kommune

1830: Presentasjon av prosjektet ved: Filter / Spinn arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter og Norconsult interiørarkitekter. 

1930: Befaring

2030: Avslutning

Om prosjektet.
Huseby skole - Trondheim kommune.