NAL-kurs
03. februar 2016

Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning

Digitalt
-
NAL
Gratis
0 kr

​Orientering er et universelt behov hos alle mennesker. Tilrettelegging for god orientering og veifinning i våre bygde omgivelser er derfor et sentralt tema innen universell utforming. "Veifinning" er et spesialutviklet kurs for nett. 

Dette nettkurset er basert på faglige råd: ”Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning”, som Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen ga ut i januar 2015* 

Målet med de faglige rådene var å bevisstgjøre byggebransjen om det potensialet som finnes i å benytte tradisjonelle, arkitektoniske virkemidler for å oppnå god orientering og veifinning i bygg og uteområder. 

Både forskning og erfaring viser at bruk av  ”kunstige ledelinjer”, som striper og markeringer i asfalt og parkett sjelden fungerer etter hensikten. I tillegg til at de ofte legges feil, viser det seg at de legges der det allerede eksisterer naturlige ledelinjer. 

Nettkurset ”Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning” er utarbeidet av NAL i samarbeid med Ingvild Nesse, landskapsarkitekt, Arkitektgruppen Cubus as, som er en av forfatterne bak rapporten. 

Målet med nettkurset er å gi deg som prosjekterende, utbygger eller byggherre en innføring i hvordan virkemidlene for orientering og veifinning kan integreres i selve utformingen av de arkitektoniske løsningene. Kurset vil gi en grundig innføring i de faglige rådene i rapporten og vil også vise hvordan utarbeidelsen av en veifinningsplan kan være et nyttig verktøy i en slik prosess.

 

Om nettkurset: 
"Veifinning" er et spesialutviklet kurs for nett. Total spilletid er 32 minutter.